• Slideshow
    Oslavy 650. výročia

    prvej písomnej zmienky o obci Nižná Slaná

     
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

POMOC RODINE V NEPRIAZDNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII


         Dňa 02. 11. 2018 v Nižnej Slanej v časti Nižnoslanská Baňa vznikol požiar, pri ktorom rodina D. M. prišla o strechu nad hlavou. V byte bývalo 10 ľudí, z toho 7 detí.
       Obec bola nápomocná pri riešení vzniknutej nepriaznivej situácii ohľadom zabezpečenia bývania pre deti so súčinnosťou Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Rožňave, ktorá chcela chrániť záujem detí a zabezpečiť dočasné bývanie, ktoré rodina odmietla.
         Terénni pracovníci pri obci pomohli zabezpečiť ošatenie pre celú rodinu v spolupráci s Charitou v Rožňave a TSP Dobšiná.
          Obec rodine poskytuje materiálnu pomoc na celkovú rekonštrukciu priestorov bytu, ktoré boli zničené požiarom:
                - návratnú pôžičku v hodnote 500 eur,
                - stavebný materiál.
     Starosta obce v obci Nižná Slaná vyhlásil zbierku na pomoc postihnutej rodine. Na vyhlásenú zbierku doposiaľ reagovala rodina Z. K., ktorá podarovala ošatenie a kompletné zariadenie do spálne a obývacej izby.

Potenciálnym ďalším darcom starosta obce vopred ďakuje.

pomoc
pomoc
pomoc

Vitajte na stránkach obce Nižná Slaná

Vitajte na stránkach obce <span>Nižná Slaná</span> Nižná Slaná - patrí medzi banské osady na Gemeri. Meno dostala pravdepodobne od soľnej cesty, ktorá viedla z poľských miest Bochnie a Wieličky našou dolinou už za čias Veľkomoravskej ríše. V tom čase ešte nemala prívlastok Nižná. V našej obci sa od nepamäti ťažilo okrem železnej rudy aj drahé kovy a to hlavne striebro, rýdza ortuť a rumelka. V roku 1241 plienili naše územie Tatári, ktorí prešli celou slanskou dolinou a spustošili všetko čo len mohli. Po odtiahnutí Tatárov povolávajú k nám uhorskí panovníci nemeckých baníkov, špecialistov, ktorí už ovládali hĺbinné dobývanie. Nemecká kolonizácia čiastočne zasiahla aj našu obec o čom svedčia mená niektorých našich občanov alebo aj niektoré chotárne názvy.