Aktuality

POMOC RODINE V NEPRIAZDNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII


         Dňa 02. 11. 2018 v Nižnej Slanej v časti Nižnoslanská Baňa vznikol požiar, pri ktorom rodina D. M. prišla o strechu nad hlavou. V byte bývalo 10 ľudí, z toho 7 detí.
       Obec bola nápomocná pri riešení vzniknutej nepriaznivej situácii ohľadom zabezpečenia bývania pre deti so súčinnosťou Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Rožňave, ktorá chcela chrániť záujem detí a zabezpečiť dočasné bývanie, ktoré rodina odmietla.
         Terénni pracovníci pri obci pomohli zabezpečiť ošatenie pre celú rodinu v spolupráci s Charitou v Rožňave a TSP Dobšiná.
          Obec rodine poskytuje materiálnu pomoc na celkovú rekonštrukciu priestorov bytu, ktoré boli zničené požiarom:
                - návratnú pôžičku v hodnote 500 eur,
                - stavebný materiál.
     Starosta obce v obci Nižná Slaná vyhlásil zbierku na pomoc postihnutej rodine. Na vyhlásenú zbierku doposiaľ reagovala rodina Z. K., ktorá podarovala ošatenie a kompletné zariadenie do spálne a obývacej izby.

Potenciálnym ďalším darcom starosta obce vopred ďakuje.