Oznamy


Výsledky volieb v obci Nižná Slaná vo voľbách

do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018


Za rok 2017 bola obec

Nižná Slaná

vyhodnotená ako

Obec s predpokladom stabilného rozvoja

stabroz2018
stabroz2018
stabroz2018

Dokumenty

Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná,„Vybudovanie zberného dvora a stojísk v obci Nižná Slaná"

(308.08 kb)
(760.63 kb)