Oznamy


Voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 04. novembra 2017

Obec Nižná Slaná zverejňuje podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb svoju elektronickú adresu.

Elektronická adresa obce Nižná Slaná na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

obecniznaslana@centrum.sk

obecnizn@mail.telekom.sk

V Nižnej Slanej 17.08.2017


Vymenovanie zapisovateľa pre VO1 Nižná Slaná pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Vymenovanie zapisovateľa pre VO2 Nižnoslanská baňa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.