Oznamy


Poskytovateľ KC Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto pracovníka KC.

         Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.05.2017 o 9.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti obce Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná.

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.