Oznamy


Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14. júna 2017 o 09.00 hod. v priestoroch zasadačky

na Obecnom úrade v Nižnej Slanej, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná.


Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.