Oznamy


Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 23 Nižná Slaná vyhlasuje výberové konanie

                                                         na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka TP


Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Dokumenty

Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná,„Vybudovanie zberného dvora a stojísk v obci Nižná Slaná"

(308.08 kb)
(760.63 kb)