Samospráva

Starosta:  Tibor Jerga

Tel.kontakt: 0918 837 818

Zástupca:  Bc. Dobruša Borošová

Poslanci OZ:

Beáta Jungerová

Maroš Bober

Branislav Grančák

Ján Novotný

Katarína Semanová

Agnesa Benediková

Zoltán Tóth

Ladislav Mako

Kontrolór: Ing. Elena Stančíková

Členovia obecnej rady:   

Bc. Dobruša Borošová

Beáta Jungerová

Katarína Semanová

Komisie:

Finančná a správy majetku : Beáta Jungerová

Na ochranu verejného poriadku : Zoltán Tóth

Školská : Bc. Dobruša Borošová                                                            

Na ochranu verejného záujmu : Katarína Semanová

Kultúry, mládeže a športu: Maroš Bober

Sociálno-zdravotnú: Branislav Grančák

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00