Samospráva

Starosta:  Ing. Ján Vieloha 

Zástupca:  Mgr. Viera Spišáková

Poslanci OZ:

Mgr. Viera Spišáková

Štefan Junger ml.

Ing. Martin Slovák

Edita Grančáková

Ján Novotný ml.

Agnesa Benediková

Nataša Maková 

Darina Anderková

Tibor Jerga

Kontrolór: Ing. Elena Stančíková

Členovia obecnej rady:   

Mgr. Viera Spišáková

Ing. Martin Slovák

Nataša Maková

Komisie:

Finančná a správy majetku : Ing. Martin Slovák 

Na ochranu verejného poriadku : Nataša Maková

Školská : Darina Anderková                                                                

Na ochranu verejného záujmu : Mgr. Viera Spišáková

Sociálno zdravotná, kultúry, mládeže a športu: Ján Novotný

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 12:00