Škola + škôlka

Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná

Škola + škôlka
Škola + škôlka
Škola + škôlka
1. Názov školy:    Základná škola s materskou školou

2. Adresa školy:   Letná 14, 049 23 Nižná Slaná

3. Tel:     058 / 79 51 124      Fax:    058 / 788 56 93

4. web školy:    www.zsnslana.edupage.sk           e-mail školy:   skola@zsnslana.edu.sk

5. Údaje o zriaďovateľovi:     Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 53, 049 23 Nižná Slaná 

tu si môžete stiahnuť informácie o ZŠ s MŠ

II. časť