Obec Slaná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Hasičský zbor

OHZ – Nižná Slaná

Dva zlaté poháre pre požiarnikov z Nižnej Slanej

Pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ v Rožňave zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Rožňava a Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Rožňava celookresné kolo previerok pripravenosti DHZ. Podujatie sa konalo dňa 7. júna 2014 na ihrisku ZŠ Zakarpatská 12 v Rožňave . Po zahájení podujatia členmi výboru DPO v Rožňave a primátorom mesta Rožňava Pavlom Burdigom prebehlo odovzdávanie pamätných medailí zaslúžilým členom DPO.
         Samotná súťaž sa začala po krátkej porade veliteľov jednotlivých družstiev. Na celookresnom kole previerok pripravenosti DHZ sa zúčastnilo 12 súťažných družstiev v kategóriách muži, ženy, dorastenci , dorastenky, ktoré súťažili v disciplínach štafeta 8x50m a požiarny útok s vodou. Obec reprezentovalo družstvo hasičského dorastu a družstvo mužov v zložení : Maroš Bober, Ján Bendik, Ondrej Junger, Martin Gazdík, Jaroslav Tomášik, , Marian Grančák, Ondrej Lörinc, Ladislav Tóth , Matej Gelda, Ján Gelda, Lukáš Greško , Ondrej Junger, Jakub Bober a Peter Čipka. Naše družstvo dorastencov si počínalo ozaj úspešne a časom 79,69 s. v štafete a 22,00 s. v požiarnom útoku vyhralo celookresné kolo, družstvo mužov časom 76,23 s. v štafete a 23,16 s. v požiarnom útoku vyhralo taktiež celookresné kolo.
        Obe mužstvá si vybojovali postup na Gemerský pohár k tomu im musíme zagratulovať a poďakovať sa im za vzornú reprezentáciu obce Nižná Slaná.

Milan Šmelko
zástupca starostu obce

Víťazi okresu Rožňava - Nižná Slaná OHZ

          Celookresné kolo previerok pripravenosti DHZ v okrese Rožňava zahájilo tohoročnú sezónu hasičských pretekov. Preteky sa uskutočnili dňa 15.6.2013 na futbalovom ihrisku v obci Vlachovo. Na súťaži sa zúčastnili 2 ženské 9 mužských družstiev, ktoré súťažili v disciplínach Požiarny útok s vodou a Štafeta na 400 m. V úvode súťažiacich pozdravili predseda OV DPO Marian Kapusta a starosta obce Ing. Peter Pakes. Preteky odštartovala štafeta na 400 m. v ktorej naše družstvo mužov 1 dosiahlo čas 59,11s. a družstvo muži 2 čas 61,08s., potom nasledoval požiarny útok s vodou kde družstvo mužov 1 dosiahlo čas 26,22s. a družstvo muži 2 čas 21,39s. súčet oboch časov znamenal celkove prvé miesto pre družstvo muži 2 a štvrté miesto pre družstvo muži 1 na PP DHZ 2013. V popoludňajších hodinách sa uskutočnila ďalšia súťaž „ Pohár starostu obce Vlachovo, v ktorej naše družstvo mužov časom 19,77s. zvíťazilo a odnieslo si najcennejšiu trofej Putovný pohár Starostu obce Vlachovo.
         Družstvo OHZ Nižná Slaná sa ako víťaz okresu zúčastni krajského kola PP DHZ ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2013 v obci Odorín. Každoročné výborné výsledky našich hasičov v hasičskom športe prispievajú k šíreniu dobrého mena našej obce a zachovávajú tradície hasičov v našej obci.
       Za vzornú reprezentáciu obce patrí poďakovanie členom Obecného hasičského zboru v Nižnej Slanej : J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger, L. Greško, L. Tóth, O. Lörinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, Š. Müller, O. Junger, M. Grančák. V závere môjho článku sa chcem podkovať starostovi obce Ing. Jánovi Vielohovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí súhlasili s nákupom nového potrebného vybavenia pre našich hasičov. 

Milan Šmelko
zástupca starostu

                Sezónu hasičských pretekov začali naši požiarnici na celoobvodovom kole Previerok pripravenosti DHZ, ktoré sa konalo dňa 16.6.2012 v obci Kunová Teplica. Na súťaži sa zúčastnili 4 ženské 16 mužských družstiev, ktoré súťažili v disciplínach Požiarny útok s vodou a Štafeta na 400m. Podujatie sa konalo na pripravenom ihrisku obce Kunová Teplica , v úvode súťažiacich pozdravili predseda OV DPO M. Kapusta a starosta obce PaedDr. M. Bársony. Preteky odštartovala štafeta na 400m. v ktorej dorastenci dosiahli čas 81,34s. a muži 83,37s., potom nasledoval požiarny útok s vodou kde dorastenci dosiahli čas 21,97s. a muži 19,15s. súčet oboch časov znamenal celkove druhé miesto pre dorastencov a tretie miesto pre mužov na PP DHZ 2012. Potom nasledovali ďalšie súťaže „ Pohár starostu obce Slavošovce, Putovný pohár Kolomana Holéczyho, Putovný pohár ZČ DPO SR, Gemerský pohár“ a rok sme ukončili účasťou na súťaži „O pohár starostu obce Vlachovo“ kde časom 18,68s. prekonali svoj rekord z roku 2011 o 14 sekund. Za vzornú reprezentáciu obce patrí poďakovanie členom OHZ J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger, M. Drobný, L. Greško, L. Tóth, O. Lórinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, Š. Müller, O. Junger, M. Grančák. ;

Celoobvodové kolo PP DHZ 16.6.2012 Kunová Teplica 

Milan Šmelko
Zástupca starostu obce

Hasičský zbor
Hasičský zbor
Hasičský zbor
Hasičský zbor
Hasičský zbor
Hasičský zbor
Hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Nižná Slaná 

Hasičský zbor
Hasičský dom bol postavený v roku 1926, v roku 1935 obec postavila hasičskú strážnicu, s nákladom 8000 korún slovenských, v roku 1936 obec zakúpila 100 m hadíc ku hasičskej striekačke. Členovia DHZ Nižná Slaná sa v súčasnej dobe zúčastňujú na odbornej a fyzickej príprave DHZ, pretekoch v požiarnickom športe ako aj na športových aktivitách usporadúvaných obcou. Za dobré výsledky počas celého pôsobenia DHZ v Nižnej Slanej patrí všetkým členom poďakovanie.