Obec Slaná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kultúra

Dni obce Nižná Slaná 05. 09. 2020

Dňa 5. 9. 2020 sa uskutočnili oslavy dní obce Nižná Slaná. Podujatie začalo slávnostným kladením vencom pri miestnom pomníku a pokračovalo návštevou Baníckej expozície. Po prehliadke expozície sa previedli naši dobrovoľní hasiči ukážkou hasičskej techniky. Všetci zúčastnení sa veľmi dobre bavili pri vystúpeniach folklórnych skupín Hrabina, Dubina, Genšenky a ľudovej hudby Pecníkovcov. Občania mali možnosť zakúpenia tomboly, ktorá ponúkala hodnotné ceny. Kto vyhladol a vysmädol  pochutnal si na výbornom guláši a pive. Oslavy obce sa niesli v atmosfére súdržnosti a veselej nálady. O poriadok a dodržiavanie hygienických opatrení sa staral miestny dobrovoľnícky hasičský zbor. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 400 ľudí, čomu sa nesmierne tešíme. Do tanca nám zahrala hudobná skupina IMPULZ z Gemera. Zábava pri hudbe trvala do 22:00 hod. a tí vytrvalejší sa zdržali pri stánku s občerstvením až do polnoci.  Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili osláv obce a takisto všetkým priaznivcom.

foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce
foto dni obce

Stavanie mája

Obec Nižná Slaná v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Dobrovoľným hasičským zborom obce si pripomenuli Svätodušné sviatky - sviatky zelene "Rusadlie" - rozhlasovou reláciou v obecnom rozhlase a postavením mája pred Obecným úradom a v časti Nižnoslanská Baňa. V prítomnosti starostu obce Tibora Jergu a pod velením veliteľa  DHZ Jána Bendíka boli postavené "brezy", symboly týchto sviatkov, tentoraz bez spevu a hudby z dôvodu obmedzení COVID 19. Hudbu a sprievodné slová o rusadelných zvykoch si vypočuli občania a skromný počet obyvateľov obce počas stavania mája od moderátorov  Bc. Sylvie Čipkovej a podpredsedu MO MS Ing. Martina Gallíka.

Rusadle2020
Rusadle2020
Rusadle2020
Rusadle2020
Rusadle2020
Rusadle2020
Rusadle2020

Oslobodenie obce – 75. výročie

Naša obec Nižná Slaná bola oslobodená pred 75 rokmi – 23. januára. Túto výnimočnú udalosť sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou a položením venca na budove obecného úradu.

Pre nás všetkých je táto dejinná udalosť zdrojom poučenia a národnej hrdosti, či pietnou spomienkou na tých, ktorí za oslobodenie našej obce položili svoje životy v presvedčení, že bojujú za krajší život budúcich pokolení. Je našou povinnosťou rozvíjať a vštepovať do mysli ľudí a mladej generácie úctu k týmto hrdinským tradíciám. Skončili sa dni plné strádania, utrpenia, žiaľu a smrti. A ani v dnešných časoch nemôžeme zabudnúť na vojnu. Aj keď ju mnohí nepoznáme, nevieme čo prinášali tie dni prežité v bunkroch, s obavami o svojich blízkych, predsa len čítame a počujeme aj v dnešnej dobe, že vo svete vyvstávajú vojnové konflikty.

Oslobodenie obce – 75. výročie
Oslobodenie obce – 75. výročie
Oslobodenie obce – 75. výročie

Mikuláš 2019

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí v červenom plášti a s bielou bradou so svojim sprievodom medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 5. decembra 2019, keď v popoludňajších hodinách zavítal s čertom a anjelom do Nižnej Slanej, aby potešil dvesto detských srdiečok a  rozdal im balíčky.
Po rozsvietení vianočného stromčeka sa deti z materskej školy predstavili básňami a piesňami, za ktoré ich Mikuláš s anjelmi obdarili balíčkami. K deťom sa na tribúne prihovoril starosta obce Tibor Jerga. Slovami vďaky od malých detí mikulášsky sprievod vystrojili na ďalšie cesty, dúfajúc, že o rok príde zas.
Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej dedinky aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.

mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019
mikulas2019

Október – Mesiac úcty k starším

Mesiac október je Mesiacom úcty k starším, ktorý si pripomíname každým rokom rozhlasovou reláciou a posedením s našimi seniormi.
Úcta k starším občanom by mala byť spontánna a sústavná. Ale predovšetkým by mala byť stále a nielen v  „Mesiaci úcty k starším“. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli  veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
V obci Nižná Slaná sme veru ani my nezabudli na našich starších spoluobčanov.  18.10.2019 sa v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovoril starosta obce  Tibor Jerga, ktorý všetkým zúčastneným poprial veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorým prítomných sprevádzala Ing. Elena Stančíková. Deti z materskej školy zaspievali a zatancovali našim dôchodcom, v programe vystúpili aj žiaci tunajšej základnej školy, spevácka skupina Slanka pod vedením Milana Jungera, členovia Klubu dôchodcov pod vedením Karola Plačka. Na záver  kultúrneho podujatia naši seniori dostali darčeky, ktoré pripravili žiaci základnej školy a starosta obce ich pozval na pripravené pohostenie.

oktober19
oktober19
oktober19
oktober19
oktober19
oktober19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19
turice19

Deň matiek

V druhú májovú nedeľu si občania Nižnej Slanej  v kultúrnom dome po prvýkrát pripomenuli Deň matiek. V kultúrnom programe vystúpil starosta obce Tibor Jerga, žiaci Základnej školy s materskou školou v Nižnej Slanej a deti z materskej školy, folklórna skupina Hrabina. Mamičkám sa poďakoval osobne starosta obce darčekom a kvietkom. Na pamiatku tohto slávnostného poobedia sa všetci prítomní podpísali v pamätnej knihe obce.

denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19
denmatiek19

Oslobodenie vlasti

Dňa 7. mája 2019 sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli 74. výročie oslobodenia vlasti. Občania obce si pietnou spomienkou v miestnom parku uctili zahynutých spoluobčanov v boji za oslobodenie. V krátkom kultúrnom programe sa k prítomným prihovoril starosta obce Tibor Jerga, báseň zarecitoval žiak základnej školy Marek Cerva a prítomní spoluobčania v závere spomienkového aktu si uctili pamiatku zosnulých v boji piesňou.
oslobodenie vlast
oslobodenie vlast
oslobodenie vlast
oslobodenie vlast
oslobodenie vlast

 „Zachovávanie baníckych tradícií

        Dňa 2. septembra 2017 sa uskutočnili v našej obci oslavy pri príležitosti „Zachovávania baníckych tradícií“. O 12.30 hod. si pietnou spomienkou a položením vencov k pamätníku sv. Barbory a k pamätníku zosnulým baníkom v miestnom parku uctil starosta obce Ing. Ján Vieloha, MUDr. Richard Raši, MPH, Ing. Ján Babič, Mgr. Lea Grečková, Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy. Po položení vencov zaspievala banícku hymnu spevácka skupina Slanka.
        Oslavy obce začali o 13.30 hod. na tribúne pred obecným úradom baníckou hymnou, ktorú znova zaspievala spevácka skupina Slanka. Oslavy pokračovali pasovačkou do baníckeho stavu, kedy Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy pasoval do baníckeho stavu Ing. arch. Jána Rusnáka a MUDr. Richarda Rašiho, MPH. Oslavy pokračovali vystúpením folklórnej skupiny Šarišanci z Prešova. Programom osláv nás celý čas sprevádzali pani Agnesa Hajčiová. Po hlavnom kultúrnom programe začala zabíjačka s losovaním tomboly, na ktorú sa veľmi tešili všetci tí, ktorí si ju zakúpili. Medzitým sa občania mohli pohostiť na pripravenom občerstvení v stánku. Keďže k oslavám patria aj rôzne iné stánky s občerstvením občania mali možnosť ovlažiť svoje hrdlá v stánku s nápojmi, zakúpiť si cukrovú vatu, popcorn, zmrzlinu a iné sladké dobroty. Program pokračoval až do večerných hodín veselicou na námestí obce. Do tanca im hrala folklórna skupina Šarišanci.
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017
bantr2017

Stavanie májov – Rusadle (Turíce)

         Slovenské pomenovanie Turíce vzniklo od slova Tur a súvisí so staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe.
         Za krásneho slnečného počasia sa v sobotu, dňa 03. júna 2017 v našej obci tradične konala slávnosť stavania májov. V poobedňajších hodinách sa zišli občania Nižnej Slanej pri zvonici Turnička, odkiaľ sa v sprievode presunuli pred Obecný úrad. Na začiatku sprievodu išli chlapci s májom, ktorých doprevádzali členovia folklórnej skupiny Slanka spolu s obyvateľmi obce. Pred obecným úradom pracovníčky Komunitného centra odovzdali vyzdobený kruh, ktorý sa pripevnil o máju. Členovia speváckej skupiny Slanka, za veselého spevu vyzdobili máj farebnými stuhami a následne ho mládenci osadili. Po tomto akte sa všetci zúčastnení presunuli k tribúne, na ktorej mala príhovor zástupkyňa starostu obce Nižná Slaná Mgr. Viera Spišáková. O kultúrny program sa postarala spevácka skupina Slanka a deti z materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej. Po ukončení programu boli vystupujúci odmenení potleskom a deti sladkosťami.
         Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa na chvíľu pozastavili, dvihli hlavu k nebu, ako sa dvíhala koruna rusadľových májov, a zo slnečných lúčov načerpali novej sily.

rusadle201
rusadle201
rusadle201
rusadle201
rusadle201
rusadle201
rusadle201
rusadle201

Mikuláš 2016

       Tak ako každý rok, aj tohto roku sme 5. decembra privítali v našej obci príchod Mikuláša. Tentokrát prišiel v sprievode svojich pomocníkov – anjela a čerta. Jeho príchod očakávali všetci, no najmä deti. Mikuláša s jeho sprievodom privítal starosta obce Ing. Ján Vieloha. Po jeho úvodných slovách Mikuláš rozsvietil vianočný stromček na námestí pred obecným úradom spolu s deťmi z materskej školy, ktoré predviedli nádherný vianočný program spolu so svojimi učiteľkami. Svojimi básničkami a pesničkami rozveselili celé námestie a potešili tým všetkých prítomných. Mikuláš so svojimi pomocníkmi odmenil sladkými dobrotami, ktoré boli ukryté v balíčku všetky deti.mik2016
mik2016
mik2016
mik2016
mik2016
mik2016
mik2016
mik2016

„Zachovávanie baníckych tradícií“

        Dňa 10. septembra 2016 sa uskutočnili v našej obci oslavy pri príležitosti „Zachovávania baníckych tradícií“. O 13.30 hod. si pietnou spomienkou a položením vencov k pamätníku sv. Barbory a k pamätníku zosnulým baníkom v miestnom parku uctil starosta obce Ing. Ján Vieloha a Gemerský banícky spolok Bratstvo z Rožňavy. Za nádherného slnečného počasia o 14.30 hod. začali oslavy obce na tribúne pred obecným úradom baníckou hymnou, ktorú zaspievala spevácka skupina Slanka. Oslavy pokračovali pasovačkou do baníckeho stavu, kedy Gemerský banícky spolok Bratstvo pasoval do baníckeho stavu Mgr. Leu Grečkovú, Ondreja Čipku a Mgr. Vieru Spišákovú. Oslavy pokračovali vystúpením folklórnej skupiny Dubina z Rožňavy. Po hlavnom kultúrnom programe začala zabíjačka a losovanie tomboly, na ktorú sa veľmi tešili všetci tí, ktorí si ju zakúpili. Medzitým sa občania mohli pohostiť na pripravených klobásach a jaterniciach v stánku. Keďže bolo veľmi horúco občania mali možnosť ovlažiť svoje hrdlá v stánku s nápojmi. Program pokračoval až do večerných hodín veselicou na námestí obce. Do tanca im hrala hudobná skupina pod vedením Ondreja Hlaváča.

bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016
bantra2016

Rozlúčka s materskou školou 2016 .

           Dňa 29. júna 2016 sme sa v obradnej miestnosti obecného úradu slávnostne rozlúčili s ôsmymi predškolákmi, ktorí nastupujú od septembra do základnej školy a stanú sa prváčikmi. V kultúrnom programe účinkovali členovia ZPOZu a deti z materskej školy. K prítomným rodičom, starým rodičom a deťom sa v príhovore prihovorila zástupkyňa starostu obce Mgr. Viera Spišáková a popriala deťom príjemné prázdniny a úspešný nástup do základnej školy. Rodičia sa poďakovali svojim paniam učiteľkám za ich odvedenú prácu. Predškoláci boli odmenení za svoju prácu v škôlke malým darčekom. Po oficiálnej časti pokračovalo voľným programom v priestoroch škôlky, kde strávili deti tri roky svojho detstva
rskolka2016
rskolka2016

TURICE 2016

         V sobotu 14.mája 2016 za daždivého počasia sa v našej obci uskutočnila slávnosť stavania májov. V sprievode od zvonice Túrnička išli parobci s „májom“, členovia Zboru pre občianske záležitosti, členovia spevokolu Slanka, deti z materskej školy a občania obce veselým spevom dole dedinou pred obecný úrad, kde členovia speváckej skupiny Slanka máj vyzdobili farebnými stuhami a následne ho mládenci po výzve starostu obce Ing. Jána Vielohu postavili. Starosta sa mládencom poďakoval za postavenie mája

        Následne sa všetci premiestnili do obradnej miestnosti obecného úradu, kde všetkých prítomných privítala členka ZPOZu pani Ing. Helena Stančíková. Starosta obce sa poďakoval mládencom za postavenie mája. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Slanka a deti z materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej.. Za kultúrny program boli účinkujúci odmenení potleskom a snímaní do kamier a fotoaparátov.

turice2016f
turice2016f
turice2016f
turice2016f
turice2016f
turice2016f
turice2016f
turice2016f

Oslavy odhalenia sochy sv. Barbory v obci Nižná Slaná

          V sobotu 5. septembra 2015 v popoludňajších hodinách sa v obci konala slávnosť odhalenia sochy sv. Barbory. O 14.00 hod. na námestí pred obecným úradom privítal vo svojom príhovore starosta obce Ing. Ján Vieloha všetkých prítomných občanov nielen z Nižnej Slanej, ale aj zo širokého okolia. Po príhovore starostu obce sme si vypočuli z úst pani Gabriely Čipkovej príhovor o histórii baníctva v našej obci. Slovami konferenciérky pani Agnesy Hajčiovej sme boli pozvaní do sprievodu, ktorý viedol do miestneho parku, kde sa konala slávnostná časť osláv. V kultúrnom programe vystúpili členovia speváckej skupiny Slanka pri ZPOZe, báseň zarecitovala pani Ing. Elena Stančíková, príhovorom obohatil oslavy pán Vandrášik a následne spolu so starostom obce slávnostne odhalili sochu sv. Barbory, ktorú našej obci daroval pán Dušan Ondriš z Hornej Štubne.
      Po slávnostnom akte sprievod osláv sa znovu vrátil na námestie pred obecný úrad. Ďalšia časť programu pokračovala hodinovým vystúpením FS Dubina z Rožňavy. Po skončení nasledovala ukážka zabíjačky spojená s tombolou. Po a počas losovania tomboly si občania mohli pochutiť na recepcií z výrobkov domácej zabíjačky.

sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb
sochasvb

Slovenské národné povstanie

          Oblastná organizácia SZPB v Rožňave, Obec Nižná Slaná v spolupráci s Okresnou organizáciou strany SMER-sociálna demokracia v Rožňave dňa 31.augusta 2015 pripravili okresné oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania v obci Nižná Slaná. Osláv sa zúčastnili pozvaní hostia, občania obce Nižná Slaná a občania okresu Rožňava. Oslavy poctil svojou návštevou aj predseda Národnej rady slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini. K pamätníku v miestnom parku položili vence na znak vďaky padlým v Slovenskom národnom povstaní predseda NR SR, starosta obce, predseda Oblastnej organizácie SZPB v Rožňave a zástupcovia strany SMER-SD. Po pietnom akte sa k prítomným prihovoril, predseda NR SR, starosta obce a predseda Oblastnej organizácie SZPB v Rožňave. V kultúrnom programe účinkovala spevácka skupina Slanka, FS Vyšná Slaná a báseň zarecitoval žiak ZŠ. Po skončení programu sa občania rozišli do svojich domovov umocnení pocitom z nádhernej akcie, ktorú poctil druhý najvyšší ústavný činiteľ, ktorého mali možnosť nielen vidieť či počuť, ale aj porozprávať sa s ním, podať ruku či odfotiť.

snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f
snp2015f

Stavanie mája – RUSADLIE


         V sobotu 23.mája 2015 za daždivého počasia sa v našej obci uskutočnila slávnosť stavania májov. V sprievode od zvonice Túrnička išli parobci s „májom“, členovia Zboru pre občianske záležitosti, členovia Klubu dôchodcov občania obce veselým spevom dole dedinou pred obecný úrad, kde členovia speváckej skupiny Slanka máj vyzdobili farebnými stuhami a následne ho mládenci po výzve starostu obce Ing. Jána Vielohu postavili. Po postavení mája prítomných privítala členka ZPOZu pani Ing. Helena Stančíková a odovzdala slovo starostovi obce. Starosta obce sa poďakoval mládencom za postavenie mája.
       V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Slanka a deti z materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej. Následne po ukončení programu v obci sme sa presunuli do časti Nižnoslanskej Bane, kde takisto postavili pripravený máj. Prítomných privítal opäť starosta obce, sprievodným slovom sa k občanom prihovorila pani Ing. Helena Stančíková. Za kultúrny program tak v časti Nižnoslanská baňa ako aj v obci boli účinkujúci odmenení potleskom a snímaní do kamier a fotoaparátov.

rusadle2015
rusadle2015
rusadle2015
rusadle2015

Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce
Kultúra - 70. výročie oslobodenia obce

Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná

         Dňa 20. septembra 2014 sme slávnostne otvorili centrálnu zónu obce Nižná Slaná a odhalili sme pamätník obetiam banských nešťastí, ktorý je umiestnený v miestnom parku. Oslavy začali futbalovým zápasom na viacúčelovom ihrisku, kde sa stretli Internacionáli Československa pod vedením Mgr.Dušana Galisa a Internacionáli Nižná Slaná a okolie pod vedením Ing. Jána Vielohu. Poobede sme pokračovali kultúrnym programom na Námestí SNP pred obecným úradom. Počasie prialo nielen účinkujúcim, ale aj divákom. Prítomným občanom sa z tribúny prihovoril starosta obce Nižná Slaná Ing. Ján Vieloha, Mgr. Dušan Galis a Ing. František Jendroľ. V kultúrnom programe vystúpili deti materskej školy, žiaci základnej školy, spevácka skupina Slanka z Nižnej Slanej, folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej a folklórna skupina Gemer z Dobšinej. V miestnom parku sme odhalili pamätnú tabuľu všetkým baníkom, ktorí tragicky zahynuli pri banskom nešťastí. Občania si prezreli priestory Klubu dôchodcov, Základnej školy a Banícko – mineralogickej expozície. Oslavy vyvrcholili recepciou v základnej škole, ohňostrojom a zábavou na námestí. Osláv sa zúčastnilo viac ako 300 občanov. Starosta obce ďakuje všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv.

Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná
Kultúra - Oslavy otvorenia centrálnej zóny obce Nižná Slaná

Rozlúčka s materskou školou

           Dňa 25. júna 2014 sme sa v obradnej miestnosti rozlúčili s 15-timi predškolákmi, ktorí nastupujú od septembra do základnej školy a stanú sa prváčikmi. Budúcimi prváčikmi budú Katka Sojáková, Monika Šmelková, Paťka Goroľová, Vanesa Gunárová, Karinka Joščáková, Veronika Maková, Daniela Gažiová, Matúš Grančák, Peter Tomášik, Oliver Sura, Ondrej Adam Značko, Marian Fifik, Dávid Gunár, Ľuboš Šmelko, Vratko Gáll. V kultúrnom programe účinkovali členovia ZPOZu a deti z materskej školy, k prítomným rodičom a deťom sa v príhovore prihovoril zástupca starostu obce Milan Šmelko a poprial deťom príjemné prázdniny a úspešný nástup do základnej školy. Rodičia sa poďakovali svojim paniam učiteľkám za ich odvedenú prácu. Predškoláci boli odmenení za svoju prácu v škôlke malým darčekom. Po oficiálnej časti pokračovalo voľným programom v priestoroch škôlky, kde strávili deti tri roky svojho detstva.

Kultúra - Rozlúčka s materskou školou
Kultúra - Rozlúčka s materskou školou
Kultúra - Rozlúčka s materskou školou
Kultúra - Rozlúčka s materskou školou
Kultúra - Rozlúčka s materskou školou
Kultúra - Rozlúčka s materskou školou

Stavanie mája – RUSADLIE

         V sobotu 7. júna 2014 za nádherného slnečného počasia sa v našej obci uskutočnila slávnosť stavania májov. V sprievode od zvonice Túrnička išli parobci s „májom“, členovia Zboru pre občianske záležitosti, členovia Klubu dôchodcov všetci oblečení v ľudových krojoch a občania obce veselým spevom dole dedinou pred obecný úrad, kde členovia speváckej skupiny Slanka máj vyzdobili farebnými stuhami a následne ho mládenci po výzve starostu obce Ing. Jána Vielohu postavili. Po postavení mája prítomných privítala členka ZPOZu pani Viera Gazdíková a odovzdala slovo starostovi obce. Starosta obce sa poďakoval mládencom za postavenie mája - členom Obecného hasičského zboru, ktorí sa doobeda zúčastnili celookresného kola previerok pripravenosti DHZ a umiestnili sa v kategóriách muži a dorastenci na prvých miestach. Taktiež sa poďakoval pracovníkom firmy Stavpoč za ich odvedenú prácu pri obnove centrálnej zóny obce.
       V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Slanka a deti z materskej školy pod vedením Mirky Herčkovej a Ľudmily Kasperovej. Následne po ukončení programu v obci sme sa presunuli do časti Nižnoslanskej Bane, kde takisto vyzdobili a postavili pripravený máj mládenci pred budovou potravín. Prítomných privítal opäť starosta obce, sprievodným slovom sa k občanom prihovorila pani Viera Gazdíková. Za kultúrny program tak v časti Nižnoslanská baňa ako aj v obci boli účinkujúci odmenení potleskom a snímaní do kamier a fotoaparátov.

Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE
Kultúra - Stavanie mája – RUSADLIE