Cirkev

1. Rímskokatolícka cirkev


2. Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

 Janka Maťová – zborová farárka;
zborový dozorca: Vladimír Lišuch; kantor: Ján Červenák; 10:30 (GES)

Ev. a. v. farský úrad Farský úrad Nižná Slaná
Súľovská 77, Letná 39
049 22 Gemerská Poloma 049 23 Nižná Slaná
058/795 01 16 058/7951 241


www.ecav.sk,    mmato@gmail.com