Cirkev

1. Rímskokatolícka cirkev


2. Evanjelická cirkev augsburského vyznania 

                                                 Mgr. Lucia Fagová – kaplánka

                                                 tel. kontakt . 0944 242 530


                                                                      zborový dozorca: Ing. Marian Turic

Združený CZ ECAV na Slovensku Nižná Slaná-Kobeliarovo
Letná 39
049 23 Nižná Slaná


www.ecav.sk,    luciafagova@gmail.com