Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktuality

Píše Tibor Jerga

Vážení spoluobčania, milí voliči a priatelia,

dovoľte mi ako staronovému starostovi obce, aby som sa Vám touto cestou poďakoval, že ste využili svoje právo a prišli ste dňa 29. 10. 2022 k volebným urnám odovzdať svoj hlas.

Vážim si každý jeden Váš hlas a úprimne ďakujem za prejavenú dôveru.

Je obdivuhodné a potešujúce, že prevažná väčšina voličov, ktorí ste sa dostavili do volebných miestností uznala moju snahu, ktorú som vynaložil v uplynulom volebnom období a dali ste mi opäť možnosť obhájiť a zrealizovať moje ciele a vízie v prospech našej obce aj v nasledujúcich rokoch.

Prejav Vašej dôvery ma teší a zaväzuje. Vnímam ju s pokorou a zodpovednosťou.

Je to pre mňa silná motivácia do budúcnosti, aby som pracoval pre blaho a rozvoj našej obce ako celku, ale mohol aj svedomito a zodpovedne pomáhať riešiť každodenné problémy a starosti Vás, milí občania, vo vzťahu k obci.

Zároveň blahoželám zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí - ako pevne verím - budú nápomocní pri realizácii a riešení ďalších nových výziev, ktoré mám už pripravené, i tých, ktoré len pripravujem.

Výsledky volieb prijímam s odhodlaním a sľubujem, že Vašu dôveru nesklamem.


Váš
Tibor Jerga

Úradná tabuľa

Všetky dokumenty, ktoré má obec povinnosť zverejňovať, sú dostupné na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) a nájdete ich aj na na stránke v sekcii Úradná tabuľa. K dokumentom sa môžete dostať po kliknutí na tlačidlo nižšie.
Návštevnosť