Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov pre služby poskytované obcou Nižná Slaná podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch od 1. 1. 2018 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Nižná Slaná č. 03/2023.

I. Všeobecná vnútorná správa

II. Stavebná správa

III. Životné prostredie