Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov


Názov: Obec Nižná Slaná
Sídlo: Námestie SNP 54/5
049 23 Nižná Slaná
Štatutárny zástupca: Tibor Jerga
starosta obce
IČO: 00328596
DIČ: 2020961492
IČ DPH: Nie je platcom.
Webová stránka: www.niznaslana.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
SK64 5600 0000 0004 3224 5001
VÚB banka, a. s.
SK23 0200 0000 0000 2562 8582
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Ladňák
projektový referent
Telefónny kontakt: +421 918 209 468
E-mailový kontakt: obec@niznaslana.sk

Archív verejných obstarávaní