Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 44)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06/2022 dňa 11. 08. 2022 08.08.2022
Verejná vyhláška 16 Nájomných bytových jednotiek - začatie vodoprávneho, stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 04.08.2022
Oznámenie e mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskových volebných komisií v obci Nižná Slaná Voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 04.08.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okrskových volebných komisií Voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 04.08.2022
Určenie spoločných volebných okrskov a volebných miestností Voľby do orgánov samosprávnych krajov a orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 04.08.2022
Administratívna oprava oznámenia o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Nižná Slaná vo vlastníctve Obce Nižná Slaná, parcelné číslo KN-C 761/3 o výmere 34 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. 28.07.2022
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Diana Grančáková 27.07.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a samosprávy obcí dňa 29. 10. 2022 20.07.2022
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2022 o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení 19.07.2022
Verejná vyhláška Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 19.07.2022
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 05/2022 dňa 29. 06. 2022 08.07.2022
Verejná vyhláška Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rožňava, dopracovanie 30.06.2022
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 05/2022 dňa 29. 06. 2022 28.06.2022
Oznámenie o prerušení a pokračovaní obecného zastupiteľstva Obce Nižná Slaná 04/2022 dňa 29. 06. 2022 27.06.2022
Oznámenie o určení volebných obvodov volebné obdobie 2022-2026 21.06.2022
Oznámenie o výkonu starostu obce volebné obdobie 2022-2026 21.06.2022
Záverečný účet obce Nižná Slaná za rok 2021 schválený úznesením OZ č. 4/3/2022 dňa 16. 06. 2022 20.06.2022
Všeobecne záväzné nariadenia obce Nižná Slaná č. 02/2022 o organizácii miestneho referenda 20.06.2022
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 04/2022 dňa 16. 06. 2022 20.06.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov v územnom obvode Rožňava od 15. 06. 2022 7:00 hod. do odvolania 14.06.2022
Generované portálom Uradne.sk

Úradná tabuľa do februára 2022

1 2 3 4 5 6 7 >