Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č. 01/2022

 01.03.2022

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH NA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Nižná Slaná č. 01/2022
ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada.

Text VZN sa nachádza v prílohe.

Tibor Jerga
starosta obce


Zoznam článkov:

1 2 3 >