Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2021

 22.12.2021

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb, § 13 ods.4,písm.a) o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná v roku 2021, ktoré sa  uskutoční:

v utorok 28. decembra 2021 o 15:30 hod.
v zasadačke Obecného úradu Nižná Slaná.

Z dôvodu mimoriadnej situácie prosím všetkých účastníkov o dodržiavanie platných hygienických predpisov.

Program zasadnutia:

Úvod

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Rozpočet obce
  3. Správy hlavného kontrolóra obce
  4. Žiadosti o odpustenie nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
  5. Všeobecne záväzné nariadenia a strategické dokumenty obce
  6. Investičné výdavky obce
  7. Katastrálne a majetkové úpravy
  8. Rôzne
  9. Diskusia

Záver

Kompletná dokumentácia a materiály k zasadnutiu obecného zastupiteľstva budú k dispozícii na Obecnom úrade a bude rozposlaná poslancom obce aj elektronickými prostriedkami.


Zoznam článkov:

1 2 3 >