Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dane a miestne poplatky

Správcom dane a miestnych poplatkov je Obec Nižná Slaná. Rozhodnutia o výmere dane a miestnych poplatkov zasiela Obec Nižná Slaná občanom obce každoročne priamo do vlastných rúk.

V prípade, že chcete zistiť informácie o daniach a miestnych poplatkoch, prípadne o svojom vlastnom výmere, môžete tak učiniť formou e-mailu na adrese podatelna@niznaslana.sk alebo na telefónnom čísle +421 58 788 31 21.


  Dane z nehnuteľností

  Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad