Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej rebubliky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01. 07. 2006.

Evidenciu obyvateľstva vykonáva Obec Nižná Slaná. Evidenciu vedie a spravuje pracovník podateľne obecného úradu v Nižnej Slanej.

V prípade, že chcete zistiť informáciena úseku evidencie obyvateľstva alebo si ujasniť postup, ako sa prihlásiť na trvalý či prechodný pobyt, môžete tak učiniť formou e-mailu na adrese podatelna@niznaslana.sk alebo na telefónnom čísle +421 58 788 31 21.

  Prihlásenie na trvalý pobyt

  Odhlásenie z trvalého pobytu

  Zrušenie trvalého pobytu

  Prechodný pobyt