Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 126)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcÚNS258/2024-794 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorým je zariadenie pre seniorov. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: FOR REGION, n.o.
42 €
OcÚNS248/2024-729 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prís Odb.: Mesto Rožňava
Dod.: Obec Nižná Slaná
70 €
OcÚNS247/2024-725 Touto zmluvou si zmluvné strany vzájomne upravujú podmienky spolupráce pri realizácii a výstavbe športovo-rekreačného areálu, v rámci ktorého sa realizuje stavba „Vodná nádrž Gabriela“. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
0 €
OcÚNS249/2024-731 Zmluvné strany sa rozhodli ukončiť túto Zmluvu a uzatvoriť miesto nej novú Zmluvu o spolupráci č. OcÚNS247/2024-725. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia
0 €
OcÚNS233/2024-691 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 EUR pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Nižná Slaná. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
OcÚNS229/2024-670 NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci Nižná Slaná. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
OcÚNS136/2024-613 Účastníci dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní a novácii záväzku z dôvodu úpravy lehôt uvedených v pôvodnej dohode. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: EKO AREAL LEWEL s.r.o.
4 658.09 €
OcÚNS105/2024-623 Predmetom dodatku je úprava zistených vád Zmluvy o prevode vlastníctva bytu (Kúpnej zmluvy) č. OcÚNS105/2024-424 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Emília Gunárová
0 €
OcÚNS10/2024-612 Predmetom dodatku je zmena niektorých ustanovení Zmluvy č. 231950 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Environmentálny fond
5 112 €
OcÚNS105/2024-502 Predmetom dodatku je úprava zistených vád Zmluvy o prevode vlastníctva bytu (Kúpnej zmluvy) č. OcÚNS105/2024-134 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Ivan Jurčaga
0 €
Generované portálom Uradne.sk