Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
D1-ONS/06/2022 Zmena termínu dodania predmetu zmluvy č. ONS/06/2022. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: HUGOTECH, s. r. o.
0 €
ONS/16/2022 Banka zriaďuje majiteľovi účtu nasledovný účet v mene euro podľa ustanovení tejto zmluvy. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
69/003/22 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
50 000 €
ONS/15/2022 Realizácia programu „Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná, dňa 27.08.2022 v obci Nižná Slaná, tančeno-spevácke vystúpenie Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Súkromná základná umelecká škola JAS, Šafárikova 20, Rožňava
50 €
ONS/14/2022 Realizácia programu „Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná, dňa 27.08.2022 v obci Nižná Slaná, vystúpenie Folklórnej skupiny Genšenky Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Mária Lukáčová
200 €
ONS/13/2022 Realizácia programu „Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná, dňa 27.08.2022 v obci Nižná Slaná, vystúpenie Folklórnej skupiny Hrabina Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Miestny odbor Matice slovenskej
150 €
ONS/12/2022 Realizácia programu „Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná, dňa 27.08.2022 v obci Nižná Slaná, ozvučenie programu a vystúpenie hudobnej skupiny Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Stanislav Gunár
600 €
ONS/11/2022 Realizácia programu „Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná, dňa 27.08.2022 v obci Nižná Slaná Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Peter Lalík
200 €
D1-ONS/03/2022 Zmena niektorých ustanovení Kúpnej zmluvy zo dňa 21. 06. 2022 Odb.: Marian Kocsis
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
ONS/10/2022 Odpredaj pozemku KN-C parc. č. 760/3, výmera: 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie Odb.: Ladislav Orosz
Dod.: Obec Nižná Slaná
199.80 €
D1 / 01-99-2022 Uzatvorenie zmluvného vzťahu ku dňu 03. 08. 2022. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
0 €
ONS/09/2022 Rekonštrukcia miestnyhc komunikácií v obci Nižná Slaná (I. etapa) Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: DI-MA Trans s.r.o.
105 031.81 €
ONS/08/2022 Výpožička parciel KN-E č. 2060/202, č. 2063/7, č. 2063/8 Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
0 €
ONS/07/2022 Vymedzenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Mesto Dobšiná
0 €
D1-ONS/02/2022 Ukončenie nájmu nebytových priestorov podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov ONS/02/2022 zo dňa 20. 06. 2022 ku dňu 30. 06. 2022. Odb.: Stanislava Gunárová
Dod.: Obec Nižná Slaná
72.26 €
ONS/06/2022 Rozšírenie kamerového systému v obci Nižná Slaná Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: HUGOTECH, s. r. o.
9 590.94 €
D2/03 22 03 Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy z dôvodu potreby vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ONS/05/2022 Predmetom zmluvy je vyhotovenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre MRK“. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Patrik Šuchta - EUROSTAV
136 718.27 €
ONS/04/2022 Predaj parcely KN-C č. 755/8 a KN-C č. 392/2 v k. ú . nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Ján Ondrej
Dod.: Obec Nižná Slaná
326.34 €
ONS/03/2022 Parcela KN-C č. 761/3 v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Marian Kocsis
Dod.: Obec Nižná Slaná
113.22 €
Generované portálom Uradne.sk