Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ONS/05/2022 Predmetom zmluvy je vyhotovenie stavebných prác pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre MRK“. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Patrik Šuchta - EUROSTAV
136 718.27 €
ONS/04/2022 Predaj parcely KN-C č. 755/8 a KN-C č. 392/2 v k. ú . nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Ján Ondrej
Dod.: Obec Nižná Slaná
326.34 €
ONS/03/2022 Parcela KN-C č. 761/3 v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná Odb.: Marian Kocsis
Dod.: Obec Nižná Slaná
113.22 €
ONS/02/2022 Stavba - budova na adrese Námestie 89/3, Nižná Slaná a nehnuteľnosti parc. č. 576/3, parc. č. 577/2, parc. č. 577/3 Odb.: Stanislava Gunárová
Dod.: Obec Nižná Slaná
2 365 €
ONS/01/2022 Pozemok KN-E č. 2024/1, výmera 717 m2, druh pozemku: orná pôda v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná. Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Tibor Jerga
0 €
322 0701 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
DOT 02/2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Evanjelický a. v. cirkevný zbor Nižná Slaná
Dod.: Obec Nižná Slaná
2 000 €
01/2022 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Odb.: Miestny odbor Matice slovenskej
Dod.: Obec Nižná Slaná
2 000 €
1754/2022/LSR Predmetom výpožičky je drobný vodný tok Kobeliarovský potok (4-31-01-2359) v celej jeho spravovanej dĺžke. Odb.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
D1/03 22 03 Komplexný a odplatný výkon odpadového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1/2022 Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: FOR REGION, n.o.
113.04 €
OcÚ NS10/2022-125 Zámena pozemkov parc. č. KN C 574/3 a 573/2 Odb.: Milan Gunár
Dod.: Obec Nižná Slaná
0 €
02/2022 Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia miestnyhc komunikácií v obci Nižná Slaná (II. etapa) Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Ing.arch. Tomáš Petrik
3 000 €
OcÚ NS10/2022-96 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: innogy Slovensko s. r. o.
77.50 €
03 22 03 Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Nižná Slaná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk