Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty a granty

V obci Nižná Slaná sme získali nasledovné projekty a granty:

Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom

Názov projektu:
Poskytovanie finančných príspevkov integračným podnikom
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych veíc a rodiny SR
Prijímateľ: Obec Nižná Slaná
Kód projektu:
Kód výzvy:
Cieľ projektu:
Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, adaptability a znižovanie nezamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb, prostredníctvom poskytovania vyrovnávacieho a umiestňovacieho príspevku integračnému podniku v zmysle § 19b a § 19a zákona č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Trvanie projektu: 03/2024 – 12/2029
Celkový rozpočet: 102 720 000,00 €

Samostatný odborný referent: Zuzana Vandrášiková
podateľňa, pokladňa, overovanie podpisov a listín, agenda daní, poplatkov, evidencia obyvateľstva, evidencia psov, evidencia hrobových miest, príprava materiálov na obecné zastupiteľstvo, obecnú radu a komisie, správa domu smútku a cintorína, osobný údaj, všeobecné informácie, sekretariát tel: +421 58 788 31 21
e-mail: podatelna@niznaslana.sk

Samostatný odborný referent - špecialista: Bc. Sylvia Čipková
agenda školská, odpadová, personálna, sociálna, mzdová a kultúrna, overovanie podpisov a listín, monitorovanie kamerového systému, miestny rozhlas, agenda Obecného podniku Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p. tel: +421 918 691 285
e-mail: obecniznaslana@centrum.sk