Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.niznaslana.sk spravuje Obec Nižná Slańa je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Slaná 

Adresa:
Obecný úrad Nižná Slaná
Námestie SNP č.54/5
049 23 Nižná Slaná

IČO: 00328596

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava 
Región: Horný Gemer 
Počet obyvateľov: 1193 
Rozloha: 1896 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1360 

Všeobecné informácie: podatelna@niznaslana.sk
Podateľňa: podatelna@niznaslana.sk
Starosta: tiborjergans@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@niznaslana.sk, obecniznaslana@centrum.sk
Ekonóm: ekonomniznaslana@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58/788 31 21

E-mail: sekretariat@niznaslana.sk

Kompetencie:
Obec Nižná Slaná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nižná Slaná je zriadený na Miestnom úrade vDobšiná 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk