Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Kontakty na oddelenia obce:

Starosta obce: Tibor Jerga
štatutárny zástupca obce, zodpovedá za riadenie obce tel: +421 918 837 818
e-mail: tiborjergans@gmail.com

Samostatný odborný referent: Zuzana Vandrášiková
podateľňa, pokladňa, overovanie podpisov a listín, agenda daní, poplatkov, evidencia obyvateľstva, evidencia psov, evidencia hrobových miest, príprava materiálov na obecné zastupiteľstvo, obecnú radu a komisie, správa domu smútku a cintorína, osobný údaj, všeobecné informácie, sekretariát tel: +421 58 788 31 21
e-mail: podatelna@niznaslana.sk

Samostatný odborný referent - špecialista: Bc. Sylvia Čipková
agenda školská, odpadová, personálna, sociálna, mzdová a kultúrna, overovanie podpisov a listín, monitorovanie kamerového systému, miestny rozhlas, agenda Obecného podniku Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p. tel: +421 918 691 285
e-mail: obecniznaslana@centrum.sk

Projektový manažér a špecialista na verejné obstarávanie: Mgr. Tomáš Ladňák
riadenie projektov obce, eurofondy, verejné obstarávanie, poskytovanie informácii v zmysle infozákona, overovanie podpisov a listín, agenda stavebná a životného prostredia, správa webovej stránky a sociálnych sietí, agenda Obecného podniku Nižná Slaná, s.r.o. r.s.p. tel: +421 918 209 468
e-mail: obec@niznaslana.sk

Ekonóm obce: Alžbeta Bukovinská
ekonomika, mzdová agenda, účtovníctvo obce, inventarizácia majetku a účtov, príprava podkladov pre audítora tel: +421 58 732 54 78
e-mail: ekonom@niznaslana.sk

Referent stavebného úradu: Jana Puškášová
Spoločný obecný úrad v Dobšinej
stavebná správa, agenda životného prostredia tel: +421 58 788 18 59
tel: +421 915 884 204
e-mail: janka.puskasova@dobsina.sk

Referent školského úradu: Mgr. Monika Dúdorová
Spoločný obecný úrad v Dobšinej
odborné zabezpečenie úloh a činností v oblasti školstva
tel: +421 58 788 18 58
tel: +421 905 318 741
e-mail: skolsky.urad@dobsina.sk

Koordinátor malých obecných služieb: Tibor Molnár
koordinovanie pracovníkov UoZ, organizácia separovaného zberu, zabezpečenie služieb občanom obce tel: +421 944 324 500

Upratovačka: Júlia Kalinová
upratovanie obecných budov a obecného úradu

Zabezpečenie obedov: Adrián Mako
zabezpečenie obedov pre starších občanov obce tel: +421 917 658 207

Miestna občianska a preventívna služba: Zdenko Anderko
Dušan Mako
Milan Kučerák
zabezpečenie poriadku v obci a prevencia pomocou edukatívno-praktických aktivít tel: +421 918 916 347

Rozvojový tím obce: Mgr. Renáta Geldová
Ing. Mgr. Zuzana Majorosová
Mgr. Monika Čipka Gorejová
Jana Gáborová
Darina Maková
Monika Maková
Radoslava Molnárová
Lenka Bubenčíková
Alena Donová
Nikola Maková 
aktívne riešenie sociálnej situácia v obci a v teréne tel: +421 908 176 966
e-mail: rozvojovytim@niznaslana.sk

Obec Nižná Slaná:

Názov: Obec Nižná Slaná
Sídlo:
Námestie SNP č. 54/5
049 23 Nižná Slaná
IČO: 00328596
DIČ: 2020961492
IČ DPH: Nie je platcom
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Kód obce: 526045
Kód katastrálneho územia: 840912
Rozloha: 1896 ha
Okres: Rožňava
Mikroregión: Dobšiná
Región: Horný Gemer
Kraj: Košický kraj


Webové sídlo obce:

Toto webové sídlo www.niznaslana.sk spravuje Obec Nižná Slana. Webové sídlo je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižná Slaná

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk