Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cyklotrasy a cykloturistika

Cyklotrasy v okolí Nižnej Slanej

Východisková poloha Nižná Slaná známa banskou činnosťou leží v juhozápadnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria. Okolie ponúka peknú prírodu vhodnú na cyklotrasy väčšinou v zalesnených terénoch, ale aj po turistických chodníkoch. Vytipované sú štyri cyklotrasy s celkovou dĺžkou okolo 100 km. Prevýšenie z nadmorskej výšky cca 360 m až na 998 m. n. m. to je 638 m.
Trasy vedú okolo starých banských diel, šácht, háld, hút, horských chát, okolo pamätnej izby, po hrebeňoch vrchov s výhľadmi na vysoké a Nízke Tatry, Volovec, Pipitku, Silickú, Plešiveckú planinu, okolo studničiek pitnej vody, prírodnými zaujímavosťami Radzim.
Trasy sú stredne náročné a poskytujú pekný športový a turistický zážitok.
Cyklotrasa č. 1
Nižná Slaná n.v-360 m.n.m. – obecný úrad, sedlo Filipka 540 m.n.m., Kar 715 m.n.m., Repisko 796 m.n.m., Nižná Slaná
Z Nižnej Slanej hlavnoou cestou na Rožňavu na križovatke doprava na Štítnik, do sedla Filipka, zo sedla odbočíme vľavo na horskú cestu zelená značka smerom na Tureckú, južnými svahmi na vrch Kar na Repisko turistický smerník.
Výhľady na Štítnik, Hrádok. Na Repisku chata v zime na zimný výstup. Od chaty na skládku dreva výhľady na Volovec, dolinu rieky Slanej. Zo Skládky vľavo severnými svahmi ponad záver Hlbokej doliny prídeme na hlavnú cestu po nej do obci Nižná Slaná.
Cyklotrasa č. 2
Nižná Slaná – Štítnická dolina – Poliačky chata – Ustodola – Roštársky kopec 540 m.n.m. – Ždiar 789 m.n.m. – Kobeliarsky mlyn – Nižná Slaná
Od obecného úradu smerom na Kobeliarovo odbočíme vľavo do Štítnickej doliny, dostaneme sa do Poliačkoch – chata – lyžiarsky vlek odtiaľ krátko naspäť na skládku, pokračujeme dolinou do Ústodoly, stade úzkou cestou strmšie na lúku Roštárskeho kopca, ďalej vpravo po zelenej značke popod Ždiar. Výhľady na Stromiš, Volovec,Radzim a vápencovým podložím schádzame ku kobeliarskemu mlynu a asfaltovou cestou do Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 15 km 2 hodiny.
Cyklotrasa č. 3
Nižná Slaná – Rimberg 656 m.n.m. – Bučina 817 m.n.m. – Belákovo – Spúšťadlo – Radzim 998 m.n.m. – Sedlo Hôra – Kobeliarovo – Nižná Slaná.
Z Nižnej Slanej okolo cintorína severným svahom Rimbergu okolo dedičnej stôlne Manó 3. Obzor, ďalej okolo stôlne Natália do sedla vpravo severnými svahmi Bučiny do sedla Cipová. Výhľady na Kráľovu Holu, Vysoké Tatry, popod Spúšťadlo do sedla Hôra pod Radzimom, odtiaľ ponad obec Brdárka cez čerešňový sad do Kobeliarova – pamätná izba P.J.Šafárika, cez Rimberg, banské polia Manó, Ignác, Gampel okolo huty Etelka do Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 30 km 3 hod.
Cyklotrasa č. 4
Nižná Slaná – poľnohospodárske družstvo – okalovacia nádrž – vysoký vrch 851 m.n.m. – Biela skala 895 m.n.m. – Hluchá dolina – Podsúlová – Gemerská Poloma – Nižná Slaná.
Z Nižnej Slanej okolo poľnohospodárskeho družstva tvrdou zvážňou ponad okalovaciu nádrž, na žliabky. Výhľady na Vysoké a Nízke Tatry cez hrebeň do Súlovskej doliny klesáme do Hluchej doliny až na asfaltovú cestu, po nej do Gemerskej Polomy a Nižnej Slanej.
Dĺžka trasy 35 km 4 hod.

Cykloturistické trasy v Nižném Slanej

V chotári obce sú veľmi dobré podmienky na cykloturistiku a turistiku s prepojením na ostatné obce mikroregiónu a širokého okolia Slovenského Rudohoria. Cykoltrasy zatiaľ nie sú označené, však miestami križujú už vyznačené cyklotrasy a turistické chodníky. Spravidla sú to lesné cesty na zvoz dreva, ktoré sú však vhodné na jazdu horským bicyklom. Je na nich možné vidieť staré banské diela, hlavne na trase číslo 2, ako napríklad štôlne, pingy a vetracie komíny.
Cykloturistické trasy sú v zimnom období za dobrých snehových podmienok využívané ako lyžiarske trate.
Cyklotrasa číslo 1:
Nižná Slaná - Partizánska ulica - štátna cesta za kopcom Čertov chrbát (Macíbel) - Štolcová - Hlboké - Repisko - Roštárska pastva - sedlo Filipka – Ústodola – Nižná Slaná 16 km
Cyklotrasa číslo 2:
Nižná Slaná - Kobeliarovská dolina - odbočiť vpravo na cestu do kopca Rimberg - Belákovo - za rampou doľava smerom na sedlo Cípová - sedlo pod Radzimom - Brdárka – Mágrica – Rimberg - Nižná Slaná 35 km
Cyklotrasa číslo 3:
Nižná Slaná – križovatka Pališov - sedlo Filipka - lúka pod Ždiarom - polia Poľnohospodárskeho družstva v Kobeliarove - Kiliarka - Trojica - Nižná Slaná 11 km
Cyklotrasa číslo 4:
Nižná Slaná - Poľnohospodárske družstvo - zvážnica vľavo na Žliabky - 1. odbočka vpravo na chatu Kováčová - chata Kováčová - Žliabky - sedlo Kováčová - Stromíš :
3/1 sedlo Kováčová - Košariská - 12. km št. cesty č. 533 - Gemerská Poloma - Nižná Slaná
55 km
3/2 Stromíš - Vlachovo - Nižná Slaná 19 km
3/3 Stromíš - Zábava - Nižná Slaná 22 km
3/4 Stromíš - Dobšinský kopec skládka TKO - Dobšiná - Nižná Slaná 28 km
3/5 sedlo Kováčová - Košariská - Súľová - napojenie na cykloturistickú značku červenú -Babiná - Rakovec - Mlynky - Dobšiná - Nižná Slaná 80 km
Cyklotrasa číslo 5:
Nižná Slaná - Kobeliarovská dolina - odbočiť vpravo na cestu do kopca Rimberg - Belákovo - za rampou doľava smerom na sedlo Cípová - sedlo pod Radzimom - doprava na Július - Vyšná Slaná ( možnosť napojenia na cyklotrasu do Brdárky) - Žoltková - drevosklad nad Rejdovou:
5/1 Stodôlka - Olochova jama a späť - Rejdová - Nižná Slaná 52 km
5/2 Mlynná dolina - Bytčiarka - Stolica - Slanské sedlo - Slanská dolina - Rejdová - Nižná Slaná.

Sprievodcovia pre cyklotrasy a turistiku:

Vladimír HAJČI, Letná 16, 049 23 Nižná Slaná, tel. +421 903 253 983
Dušan VANDRÁŠIK, Okružná 269, 049 23 Nižná Slaná, tel. +421 904 153 642
Ján BOROŠ, Partizánska 209, 049 23 Nižná Slaná, tel. +421 58/7951444