Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Banícko mineralogická expozícia

História baníctva a hutníctva v Nižnej Slanej zaslúži aj zachovanie tradícií tohto ťažkého remesla. Uvoľnenie a zriadenie priestoru bývalej obecnej školy znamenajú prvé kroky. Z príležitosti osláv 645. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola sprístupnená expozícia baníctva a geológie zameraná hlavne na predmety dobývacie, ako banícke kladivá – fajslíky, oškrty – hroty zo 16. storočia a čakany. Osvetľovacie telesá kahance zo 17. – 19. storočia, karbidové lampy rôznych výrobcov a tvarov zo začiatku 20. storočia. Sviatočné čiapky a fokoše nosené pri slávnostných príležitostiach, banské mapy a časti drevenej dráhy zo Svätotrojičných baní a staré prilby. Tégle na sciedzanie ortuti z rumelky z 18. - 19. storočia, fľašky na plnenie ortuti, ktoré boli dovezené z grófskych Andrássyovských stolov vyrobené v Szároszpataku z roku 1845. Tieto tégle a fľašky som našiel na haldách starých baní v chotári obce.
Časť geologická zahrňuje minerály nachádzajúce sa na ložisku Nižná Slaná hlavne rôzne tvary ťaženého minerálu sideritu, ďalej sú to minerály ankerit, kalcit, pyrit, chalkopyrit, významné minerály celosvetového charakteru boulangerit, jamesonit, burnonit, gersdorfit, pyrhotín, milerit, geochronit. Minerály nájdené v chotári obce limonit, hematit, magnetit, turmalín. Ostatné minerály pochádzajú zo spišskogemerského rudohoria Slovenska, ale aj z celého sveta. Do budúcnosti je potrebné zriadiť ďalšie priestory a expozíciu otvoriť ako stále prístupnú verejnosti.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri budovaní zbierkového fondu.

Majiteľ zbierky: Dušan Vandrášik
Tel.číslo: 0904153642