Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej Nižná Slaná

Folklórna skupina Hrabina počas 13. stretnutia banských miest a obcí v Nižnej Slanej 04. 09. 2021

ROK 2022


23. január

Rozhlasová relácia k 77. výročiu oslobodenia obce Nižná Slaná v 2. svetovej vojne. Pietny akt položenia  venca obetiam k pamätnej tabuli na budove Obecného úradu.

Organizátor: Obec Nižná Slaná, MO MS Nižná Slaná od 9,45 hod.

Rozhlasovú reláciu pripravil Mgr. Tomáš Ladňák.

Veniec pod pamätnú tabuľu položili starosta obce Tibor Jerga a kronikár obce Ing. Martin Gallík

Text rozhlasovej relácie:

OSLOBODENIE OBCE

Začiatok roka bol aj v Nižnej Slanej divoký. Obecný úrad už teraz pripravuje projekty, ktoré zlepšia majú obec skrášliť a zlepšiť život v nej. Ku koncu roka sa nám podarilo získať finančný príspevok vo výške viac než 84 000 € od Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , ktorý bude použitý na rekonštrukciu ďalších ciest v obci, pracujeme na nových projektoch aj možnostiach zamestnanosti.

Popri povinnostiach sme však nezabudli ani na významný dátum 23. januára. V roku 1945 vojská 2. ukrajinského frontu v zostave so 4. rumunskou armádou, 27. a 40. sovietskou armádou oslobodzovali náš okres spod fašistického zajatia. Pri týchto bojoch padli na území našej obce rumunskí vojaci Nicolae Dobre, Ioan Novacovici a Ionescu Iorgu. Aj vďaka ich obetavým bojom a pomoci bola však obec Nižná Slaná dňa 23. 01. 1945 oslobodená zo zajatia.

Im, aj mnohým ďalším vojakom a hrdinom dnes vďačíme za slobodu, za to, že žijeme v dobách mieru a môžeme byť slobodní. Starosta obce spolu s kronikárom obce preto 23. 01. 2021 položili veniec k pamätnej tabuli a uctili si ich pamiatku a hrdinstvo.


31. január

Odoslanie Matričnej knihy ČÚ MS Martin

so stavom k 31.12.2021 prostredníctvom DMS Rožňava. Podpredseda Ing. Martin Gallík


19. marec

Vystúpenie FS Dubina v programe FS Borostyán.

Vystúpili Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža. Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, Ing. Gregor Nemčok, Štefan Švajda.


20. marec

Oslava 85. narodenín nositeľky tradičnej ľudovej kultúry Márii Brdárskej Jánošky z Rejdovej.

Reštaurácie Biely kôň – Brzotín.
Vystúpenie FS Dubina: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, Ing. Gregor Nemčok

Ženská spevácka skupina Zavíjanka a Ľudová hudba Ondreja Hlaváča – Ondrej a Mária Hlaváčovci


25. marec

Oblastná rada MS Rožňava – Revúca

Účasť: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková
Oslava narodenín riaditeľky DMS Rožňava 60. rokov


30. apríl

Stavanie mája na námestí v Rožňave

Vystúpenie FS Dubina: Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok,  Štefan Švajda,
Tanečníci 5 párov a ženská spevácka skupina Zavíjenka


7. máj

Ovčiarsky deň Brzotín

Vystúpenie FS Dubina: Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok,  Štefan Švajda,
ĽH Ondreja Hlaváča. Tanečníci 5 párov a ženská spevácka skupina Zavíjenka


21. máj

Betliar – oslava narodenín Katarína ČUŇOČKOVÁ, predsedníčka MO MS Betliar a členka FSk Hrabina

Každý deň je vzácny, ale sobota bola výnimočná. Katka oslavovala svoje 70-te narodeniny v kruhu svojej rodiny, ale do jej rodiny patrí aj matičná rodina. FSk Hrabina z Nižnej Slanej ju aj s nami prišla pozdraviť, a bolo to veľkolepé. Slzy šťastia boli na mnohých tvárach. Nuž Katka všetko najkrajšie ti prajeme a tešíme sa na všetky spoločné chvíle. www.maticaroznava.sk
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Katarína Hudáková a Martina Smreková


28. máj

Rožňava hotel KRAS – oslava narodenín Ing. Ivan Nemčok – vedúci FS Dubina

V spoločnej scénke členov FS Dubina a FSk Hrabina „Deti v škôlke“ sme prispeli oslávencovi k jeho 60-ke vecným darom a programom pod vedením učiteľky Martiny Smrekovej
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Martin Nemčko, Gabriela Čipková, Ľudmila Petergáčová a Martina Smreková


2. jún

ZŠ akademika Jura Hronca – prednáška o štúrovcoch

predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper
ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave nesie meno po slávnom rodákovi z Gemera akad. Jurovi Hroncovi.  Jur Hronec bol matematikom svetového formátu, vedcom, pedagógom, predsedom Matice slovenskej i Slovenského národného múzea, kultúrnym činovníkom, zakladateľom a spoluorganizátorom piatich slovenských vysokých škôl. A práve túto školu navštívil 2. júna 2022 vážený hosť – predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predniesol žiakom prednášku o štúrovcoch. Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za Rok odkazu štúrovcov. Až 13 štúrovcov má tento rok 200. výročia. Predseda Matice slovenskej v úvode vyzdvihol akademika Jura Hronca a aj fakt, že v Rožňave  študovali aj mnohí národovci v rámci 19. storočia. Zameral sa na významných mužov, ktorí Štúra obklopovali. Súvislostiam, ktoré tomu predchádzali a všetkým nitkám, ktoré štúrovskú generáciu formovali. Prednáška bola pre žiakov veľmi poučná, pán predseda výborne spolupracoval so žiakmi a žiaci s ním. Aktívne odpovedali na jeho otázky a na záver sa nebáli položiť aj niekoľko otázok. Za ich aktivitu boli odmenení knižnými publikáciami. Žiaci si takýmto spôsobom mohli prehĺbiť svoje vedomosti o našich  národovcoch.
Účasť:  Ing. Zlatica Halková – riaditeľka DMS Rožňava
  Ing. Martin Gallík – podpredseda Dozorného výboru MS
Tatiana Tomková, DMS Rožňava


4. jún

Rusadlie Nižná Slaná

Na pozvanie veliteľa DHZ Nižná Slaná sa zúčastnil stavania májov v obci a časti Nižnoslanská Baňa podpredseda MO MS Ing. Martin Gallík. V komornom prostredí sa po spustení naprogramovanej relácie v miestnom rozhlase o 15,00 hod. prišli pozrieť na akciu čestná členka MO MS Alžbeta Zagibová a bývalé členky Zuzana Šmegnerová s dcérou Albínou Plačkovou


11. jún

Dni mesta Jelšava

Vystúpenie FS Dubina: Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, 
ĽH Ondreja Hlaváča. Tanečníci 5 párov a ženská spevácka skupina Zavíjenka,  Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová2. júl

GastroGemerFest – otvorenie Kultúrneho leta Mesta Rožňava

Súťaž družstiev vo varení tradičných jedál Horného Gemeru. FSk Hrabina v zostave družstiev folkloristov varili Kapustovú žrácku polievku v zostave:
Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ladislav Szekereš, Natália Grančáková, Katarína Hudáková a Ľudmila Petergáčová


3. júl

Krajský snem MS Košického kraja

Kultúrny dom Gemerská Poloma
Delegáti za MO MS:
Mgr. Milena Kolesárová, Ing. Martin Gallík a Ľudmila Petergáčová
Za člena Krajskej rady bol zvolený Ing. Martin Gallík5. júl

Výročné zhromaždenie MO MS

Stretnutie matičiarov v Nižnej Slanej bolo zaujímavé. Začal čas dovoleniek, ale každý už na mobile má internet, tak výročná členská schôdza prebehla on-line, aj na živo. Materiály bolo odoslané včas, kto chcel pripomienkoval, alebo doplnil. Základom bolo vyhodnotenie aktivít za minulé obdobie, správa o hospodárení, správa dozorcu, ako aj plány na tento rok. Samozrejme sa nezabúda ani na oslávencov, teraz to bola Katka Čuňočková a Martin Gallík. Katka dostala prekrásnu fotoknihu, aj slzičky vyleteli a Martin ďakovný list. Ostatní oslávenci dostanú svoje ďakovné listy v priebehu príchodu domov. Znovu jedno pekné stretnutie, ďakujeme. 
DMS Rožňava


15. júl

Vatra zvrchovanosti Trojica a rozhlasová relácia v MR

Rozhlasovú reláciu pripravil Ing. Martin Gallík a odvysielali Ľudmila Petergáčová a Bc. Sylvia Čipková o 16,00 hod.
Vatra bola zapálená o 19,00 hod starostom obce Tiborom Jergom a podpredsedom DV MS Ing. Martinom Gallíkom
Účasť: Ing. Martin Gallík, Mgr. Marta Gallíková, Ján Kalina, Ladislav Szekereš, Ľudmila Petergáčová, Ondrej Gecelovský, Edita Gecelovská, Simona Čipková, Natália Grančáková, Peter Zatroch, Klaudia Proschingerová

Slávnostne boli odovzdané legitimácie Miestneho Odboru Matice slovenskej: Čestnému členovi – Ondrejovi Gecelovskému a novoprijatej členke - Natálii Grančákovej.

Do života uviedli Mária Lukáčová a Jana Ilčisková „Spevník piesní z repertoáru folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej“ , Autor Ing. Martin Gallík. Vydal Miestny odbor MS Nižná Slaná, 2022.

Zapálenie vatry zvrchovanosti

4. august

Rozhlasová relácia v MR – pamätný deň Matice slovenskej

Rozhlasovú reláciu pripravil Ing. Martin Gallík a odvysielali Ľudmila Petergáčová a Bc. Sylvia Čipková o 16,00 hod.


6. august

28. Festival ľudového spevu a tanca a 16. Vlachovský remeselnícky jarmok vo Vlachove

Vystúpenie FSk Hrabina: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, Štefan Švajda, Miloš Suchan a harmonikár Peter Zatroch
a matka Mgr. Klaudia Proschingerová


10. august

Odhaľovanie busty Vladimíra Mináča a spomienka na našich rodákov v Rimavskej Sobote

Účasť: Ľudmila Petergáčová a Katarína Hudáková


11. august

Beseda so spisovateľmi Albert Šmihula, Anna Ambrózyová, Dana Lacková, Katarína Dobošová, Ján Krištof

Matica slovenská Rožňava - kaviareň Lukia´s Lounge&More od 16,00.

Ivan Nemčok a FS Dubina
Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, Ľudmila Petergáčová


19. – 20. august

48. Gemerský folklórny festival Rejdová inak 2022

GFF patrí medzi najväčšie folklórne festivaly Košického samosprávneho kraja. Tohto roku sa uskutočnil už 48.ročník. Festival bol zameraný na podporu spevu, tanca, ľudových zvykov a tradícií. V rámci programu sa okrem vystúpenia folklórnych kolektívov sa účastnícim mohli tešiť na tradičnú gastronómiu, školy spevu a tanca, ľudových remeselníkov a na svoje si pršli i deti v tradičnom detskom dvore. Festival sa konal v tradičnom vidieckom prostredí v obci, ktorá leží pod najvyšším vrchom Slovenského rudohoria - Stolicou.

Vystúpenie FSk Hrabina v programe „Ta reguľa vojenska“ a vystúpenie s FS Dubina:
Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Gabriela Čipková, Mgr. Marta Gallíková, Mgr. Adriana Krasnovská, Ľudmila Petergáčová
Tkáčsky dvor:  Ján Kalina, Ladislav Szekereš, Marián Černaj - doprava
Detský dvor:  Martina Smreková
Detské folklórne kolektívy : spev a hra na akordeón Peter Zatroch ml.
Výstava Gráty a ancúgy:  asistentky GOS Simona Čipková, Natália Grančáková

Gemerský folklórny festival Rejdová inak 2022
27. august

Deň baníkov a Deň Obce Nižná Slaná 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule hrdinom SNP na Pamätníku obetiem SNP Pališov
Účasť:   Ing. Martin Gallík, Ján Kalina
Vystúpenie  FSk Hrabina v programe:
Účasť:  Simona Čipková, Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková, Tamara Lukáčová, Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková, Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok, Štefan Švajda,
Peter Zatroch ml. – spev a hra na akordeón, Mgr. Klaudia Proschingerová a Peter Zatroch st.- rodičovský sprievod

Folklórna skupina Hrabina na Baníckom dni a Dni obce Nižná Slaná 2022
28. august

Jurfest Gočovo

Prehliadka rodného domu Jura Hronca 14,00 hod.
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová


24. september

Zavíjenka na svadbe

Anna Mária Liptáková a Marek Odziomek v Novoveskej Hute, Penzión Kráľov Prameň, 
Vystúpenie FSk Hrabina
Účasť: Ing. Martin Gallík,  Ján Kalina, Gabriela Čipková, Mgr. Marta Gallíková,  Ľudmila Petergáčová, Katarína Hudáková, Martina Smreková, Mgr. Adriana Krasnovská 

4. - 6. november 

Sústredenie mužskej speváckej skupiny FS Dubina

Sústredenie na chate Gapel Mestských lesov Dobšíná.
Účasť: Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Milan Lakatoš, Ing. Ivan Nemčok, Štefan Švajda.

11. november

Úcta pamiatke padlým v 1. svetoveji vojne

Zapálením sviečky sme si uctili pamiatku obetí 1. Svetovej vojny z našej obce pri pamätnej tabuli na kostole ECAV v Nižnej Slanej.
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ladislav Szekereš, Milan Slovák

18. november

Beseda s hosťami

Matica slovenská Rožňava - kaviareň Lukia´s Lounge&More od 16,00
Hosťami boli Marcel Páleš - spisovateľ, Lucia Pálešová - redaktorka, Lenka Vranová - spisovateľka a výtvarníčka,  FSk Hrabina - nositeľ tradičnej ľudovej kultúry
Účasť: Ján Kalina - tkanie zápästkov, Ladislav Szekereš – tkanie na krosnách,
Ing. Martin Gallík - vyšívané košele
Spevácka skupina - Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková,
Členovia MO MS – Tomáš Babčo, Lívia Babčová a Klára Babčová Milan Slovák 

Novembrové stretnutie nadaných Gemerčanov

Ďalšia úspešná beseda v rámci projektu „Zviditeľnovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko- malohonskej župy“ je za nami. 18.11.2022 sme predstavili Marcela Páleša prozaika, básnika, rozhlasového redaktora a moderátora Rádio Regina Stred, editora internetových stránok, blogera. Externe pôsobí ako pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku. Autor románu „Keď slnko nezapadá“, básnickej zbierky „Veľký tresk a malá treska“, „Zhrnuté zo stola“, životopisnej novely „Malý príbeh Veľkej nádeje“, „Rozprávka písaná pod hviezdami“, „Dom s úsmevom“, zbierka tvorby členov Generácia nula „Okrôchaný topier“, poviedky Marcela Páleša a Michala Varošíka „Rovno v tráve“. Predstavili sme aj Luciu Pálešovú moderátorku, redaktorku Rádia Lumen, ktorá sa zúčastnila projektu „Zdravý podcast“ v rámci kampane Ružový október, kde vyrozprávala svoj príbeh. Pozvanie prijala aj výtvarníčka a spisovateľka Lenka Vranová zo Štítnika, ktorá predstavila svoju knihu pre deti „Miškine biele Vianoce“ a sériu prekrásnych obrazov. 

Z ručných prác sa prezentovali muži a to Ján Kalina, ktorý vyrába zápästky, Ladislav Szekereš, ktorý tká koberce a Martin Gallík s vyšívanými košeľami. Svojim spevom nám spestrili program členovia Folklórnej skupiny Hrabina z Nižnej Slanej. 

Ďakujem riaditeľke Domu MS v Rožňave Zlatke Halkovej pri prezentácii, Tatiane Tomkovej za vypracovanie plagátu a ďakovných listov, Danke Lackovej za medovníčky, kaviarni Lukia´s Longe&More za poskytnutie priestoru a Štefanovi Majerčákovi za fotografie, ako aj všetkým, ktorí prišli a podporili skvelých účinkujúcich.


6. december

Mikuláš v obci Nižná Slaná

Vystúpenie FSK Hrabina v mikulášskom programe. Kultúrny dom 16,00 hod.

Účasť:          Stanislav Gunár ml., Michal Gunár -  hudobný sprievod

Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ladislav Szekereš,

Gabriela Čipková, Simona Čipková, Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková, Katarína Hudáková, Ľudmila Petergáčová, Adriana Romoková


10. december

Mikulášska kapustnica. Priateľské stretnutie FSk Hrabina a pozvaných hostí.

Kultúrny dom Henckovce od 12,00 hod

KapustnicuŽrácku polievku varili Ján Kalina, Ladislav Szekereš a Natália Grančáková.

Pagáče a koláč s makovo-slivkovou plnkou upiekol Ladislav Szekereš.

Zákusky – Gabriela Čipková

Príprava tabule - Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková a Ľudmila Petergáčová

Doprava a nákup tovarov - Ing. Martin Gallík a Mgr. Marta Gallíková

Účasť:

Hostia

  • starostka obce Henckovce Viera Nemcová
  • riaditeľka DMS Rožňava Ing. Zlatica Halková a kultúrna referentka DMS Tatiana  Tomková
  • vedúci FS Dubina Ing. Ivan Nemčok a člen Miloš Suchan
  • preseda OZ Rožňavskí permoníci Štefan Gerža

FSk Hrabina - okrem hore uvedených boli prítomní Mgr. Milená Kolesárová-predsedníčka MO MS Nižná Slaná, Martina Smreková, Sára Smreková, Simona Čipková, Katarína Čuňočková – predsedníčka MO MS Betliar, Zuzana Kalinová.


18. december

Zapálenie 4-tej adventnej sviečky v obci Betliar

Zapálenie sviečky o 16,00 hod.

Vystúpenie FSk Hrabina – koledy na pozvanie starostky obce Ing. Kukelovej

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Gabriela Čipková, Simona Čipková, Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková, Katarína Hudáková, Ľudmila Petergáčová


22. december

Vianočný koncert FS Dubina

Rožňava – Radnica 17,00 hod

Vystupenie v programe: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová

Aktivity do roku 2021