Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Aktivity Miestneho odboru Matice slovenskej Nižná Slaná

Folklórna skupina Hrabina počas 13. stretnutia banských miest a obcí v Nižnej Slanej 04. 09. 2021

ROK 2023


 16. január 2023
Odoslanie Matičnej knihy ČÚ MS Martin so stavom k 31.12.2021 prostredníctvom DMS Rožňava
Zodpovedá: Ing. Martin Gallík

 03. marec 2023
Oblastná rada MS Rožňava - Revúca
Účasť: Ing. Martin Gallík, Mgr. Milena Kolesárová, Ľudmila Petergáčová

 19. marec 2023

Spomienkové stretnutie – 195. výročie narodenia Pavla Emanuela Dobšinského
Miesto: Rožňavské Bystré
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ľudmila Petergáčová, Katarína Čuňočková

 31. marec 2023
Nahrávanie dokumentárneho filmu „Tradičný rok v kuchyni“ o prezentácii a príprave tradičných gemerských jedál a remesiel
Miesto: GOS Rožňava
Účasť: Prezentácia a varenie Žráckej kapustovej polievky a Slížov s orechmi:
Ľudmila Petergáčová a Martina Smreková
Prezentácia tkania zápästkov:
Ján Kalina 
Prezentácia výšiviek na krojové košele:
Ing. Martin Gallík
Účinkujúci členovia  MO MS a FSk Hrabina:
Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková, Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

 20. apríl 2023

Beseda s umelcami v cykle „Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov“
Miesto: Bellissimo Café, šafárikova 22, Rožňava
Účasť: Vlasta Bujnovská, Mária Brdárska-Jánoška, Ján Lipták, Ivana Nemčoková, Ivan Nemčok
Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová

30. apríl 2023

Stavanie mája na námestí v Rožňave
Miesto: Námestie baníkov, Rožňava
Účasť: Folklórna skupina Dubina
Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok, Mgr. Jozef Brabec, Ondrej Hlaváč, Aleš Suchan

06. máj 2023

Ovčiarsky deň
Miesto: Brzotín
Účasť: Folklórna skupina Dubina
Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok, Štefan Švajda, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Martina Grančáková

14. máj 2023

Dni obce Kobeliarovo
Vystúpenie v programe Slávnostných bohoslužieb s piesňami „Ach bože prebože, moúj mladí vek“, „Radzim, Radzim sivá skala“ a „Dedinka ty moja rodná
Miesto: Kobeliarovo
Účasť: Folklórna skupina Dubina
Ing. Ivan Nemčok Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

20. máj 2023

Stretnutie spolužiakov na poľovníckej chate
Miesto: Betliar
Účasť: Folklórna skupina Dubina a Folklórna skupina Hrabina
Ing. Ivan Nemčok (akordeón), Ing. Martin Gallík, Ján Kalina
Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková, Nikola Tomesová

21. máj 2023

Deň matiek
Miesto: Kultúrny dom Nižná Slaná
Účasť: Folklórna skupina Hrabina
Ing. Martin Gallík, Ján Kalina,
Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Ľudmila Petergáčová, Simona Čipková, Natália Grančáková

25. máj 2023

Deň matiek
Miesto: Mestský úrad Rožňava
Účasť: Folklórna skupina Dubina
Ing. Ivan Nemčok (akordeón), Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Štefan Gerža, Ondrej Hlaváč

26. máj 2023

Rusadlie Nižná Slaná
Miesto: Námestie SNP, Nižná Slaná
Účasť:
Ing. Martin Gallík, Mgr. Marta Gallíková, Ladislav Szekereš, Ľudmila Petergáčová, Zuzana Šmegnerová
Popis:
KEĎ NIEČO ZÁROVEŇ NEVYJDE AJ VYJDE
Ako možno viete, dnes o 15:00 sme mali začať stavanie májov ako v obci, tak aj v Nižnoslanskej Bani. Pripravení boli zástupcovia obce, speváci z FSk Hrabina, dobrovoľný hasičský zbor, deti z materskej školy a aj občania. Žiaľ, silný lejak a búrka, ktorá sa prihnala tesne predtým, všetky naše plány zmenila.
Plány sa síce zmenili, ale akciu sme si urobili aj tak. Kým sa trošku vyčasilo, vyšli sme von a náš máj sme ozdobili stužkami, postavili ho a dokonca sa k nám pridali aj ľudia s obce, ktorí nám spríjemnili stavanie mája piesňami. Hoci to nešlo ako malo, naša misia bola aj napriek tomu splnená.
Za pomoc pri príprave májov a jeho stavaní ďakujeme všetkým, ktorí dnes prišli a pomohli nám, a to aj napriek nepriazni počasia. Ostáva len dúfať, že na naše najbližšie akcie bude počasie lepšie a už budúci týždeň na Ždiari nám žiaden dážď ani búrka plány neskrížia.

Zdroj: FB Obec Nižná Slaná

08. jún 2023

Nahrávanie videoklipu do relácie KAPURA
Miesto: Gočovo
Účasť: Folklórna skupina Dubina, Folklórna skupina Gočovan
Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok Mgr. Jozef Brabec , Ondrej Hlaváč, Aleš Suchan, Štefan Švajda, Milan Lakatoš

01. júl 2023

Gastrofest: Súťaž vo varení tradičných jedál
súťažné jedlo: bryndzové prekvapenie
Miesto: Námestie baníkov, Rožňava
Účasť: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Izabela Hurajtová, Tamara Lukáčová

Otvorenie Kultúrneho leta 2023
Položenie venca k pamätnej tabuli Štefana Moyzesa, prvého predsedu MS
Miesto: Rožňava
Účasť: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ondrej Hlaváč, Ján Kalina, Izabela Hurajtová, Tamara Lukáčová
Popis:
1160. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie
Rok 2023 je pre Maticu slovenskú vzácny. Okrem toho, že si pripomíname 160. výročie založenia Matice slovenskej, kedy sa stal prvým predsedom Štefan Moyzes, pripomíname si aj 1160. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. V sobotu, 1. júla 2023, sme na túto udalosť nezabudli a bolo nám cťou, že primátor mesta Michal Domik položil spomienkový veniec spolu s riaditeľkou Domu Matice slovenskej Zlaticou Halkovou k buste Štefana Moyzesa, tak ako to robíme už niekoľko rokov.
Zdroj: Matica Rožňava

Futbalový turnaj O pohár starostu obce Nižná Slaná
špotové podujatie
Miesto: TJ Baník Nižná Slaná
Účasť: Ing. Martin Gallík - podpredseda Komisie kultúry, mládeže a športu pri OcZ Nižná Slaná

Jurfest II
vystúpenie remeselníkov tkáčov
Miesto: Rodný dom Jura Hronca, Gočovo
Účasť: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ladislav Szekereš
Popis: Gočovo, rodisko dvoch velikánov Jura Hronca a Ondreja Hronca. Jur Hronec bol matematik svetového rádu, zakladateľ mnohých vysokých škôl technického zamerania a predseda Matice slovenskej (1945 – 1954) a  profesor Ondrej Hronec sa najviac pričinil o zachovanie pamiatky Jura Hronca. Títo dvaja velikáni zostanú v našich srdciach a na ich počesť sme uskutočnili 1. júla 2023 podujatie s názvom „Jurfest“ už druhý rok. Kultúrny program bol na vysokej úrovni. Na úvod sa predstavili šikovné dievčatá, Radka a Janka Kuzmové s otcom Jánom  a Emka Špaleková. Deti prišiel zabaviť Slížo so svojou interaktívnou žonglérsko-kúzelníckou šou. Mladá generácia si mohla vypočuť koncert Roba Šimka a skupiny Massriot a o večernú zábavu sa postarala hudobná skupina Trip.

Zdroj: Matica Rožňava

5. júl

Priateľské stretnutie FSk Hrabina a pozvaných hostí. Nová 281/3,

049 23 Nižná Slaná od 12,00 hod.

Účasť: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok – akordeón, Ladislav Szekereš, Simona Čipková, Katarína Čuňočková, Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková, Zuzana Kalinová, Mgr. Milena Kolesárová,  Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková, Tatiana Tomková

Ďakovný list DMS Rožňava pri príležitosti životného jubilea odovzdala Martine Smrekovej (45) kultúrna referentka Tatiana Tomková

14. júl

Vatra zvrchovanosti Trojica 

Vatra bola zapálená o 19,00 hod zástupcom starostu obce Stanislavom Beňom a riaditeľkou DMS Rožňava Ing. Zlaticou Halovou

Účasť FSk Hrabina: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ladislav Szekereš, Mgr. Marta Gallíková, Natália Grančáková, Katarína Hudáková, Ľudmila Petergáčová, Martina Smreková

Hostia: predsedovia MO MS Betliar, Čierna Lehota, Nižná Slaná, Rožňavské Bystré a Vlachovo

Pod záštitou riaditeľky DMS Rožňava mali Gemerskí matičiari nácvik programu na Matičné slávnosti dňa 5.8.2023 v Martine. Akordeón Ing. Ivan Nemčok

Na Trojici v Nižnej Slanej sme si 14.07.2023 pripomenuli dôležitý medzník našich dejín. Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname 31. výročie Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Zástupca obce Stanislav Beňo privítali všetkých prítomných. Martin Gallík sa za organizátorov poďakoval za skvelú prípravu podujatia, za aktívnu účasť matičiarov a za výbornú náladu, ktorú si so sebou doniesli. Zlatica Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej matičiarom pripomenula 160. výročie založenia Matice slovenskej a pripravované aktivity k tomuto jubileu. Následne nám Tomáš Ladňák priblížil, prečo sa zapaľujú matičné ohne a vatra zvrchovanosti. Po jeho slovách sa už  pristúpilo k zapáleniu vatry a hrdo sa spievala štátna a matičná hymna. Veľké poďakovanie patrí domácim matičiarom, Dobrovoľnému hasičskému zboru Nižná Slaná a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí za zvukov prekrásnych piesní a dobrej nálady. DMS Rožňava

15. júl

Dni obce Vyšná Slaná od 17,00 hod

Účasť FS Dubina, tanečné a spevácke skupiny: Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

17. júl

Rozhlasová relácia v MR - Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky

Rozhlasovú reláciu pripravil Ing. Martin Gallík a odvysielali Ľudmila Petergáčová a Bc. Sylvia Čipková o 16,00 hod.

29. júl

Oslava 50-tych narodenín M. Forgáčová Honce. Kultúrny dom 19,00 hod.

Účasť FS Dubina tanečná skupina: Ing. Martin Gallík, Štefan Gerža, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok – akordeón,  5 párov tanečníkov

19. august 

Hontianska paráda Hrušov

Vystúpenie FS Dubina: 

Tanečníci 9 párov, spev ženy a spev muži:

Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok 

25. – 26.  august

49. Gemerský folklórny festival Rejdová 2023.

GFF patrí medzi najväčšie folklórne festivaly Košického samosprávneho kraja. Tohto roku sa uskutočnil už 49.ročník. Festival bol zameraný na podporu spevu, tanca, ľudových zvykov a tradícií. V rámci programu sa okrem vystúpenia folklórnych kolektívov sa účastníci mohli tešiť na tradičnú gastronómiu, školy spevu a tanca, ľudových remeselníkov a na svoje si prišli i deti v tradičnom detskom dvore. Festival sa konal v tradičnom vidieckom prostredí v obci, ktorá leží pod najvyšším vrchom Slovenského Rudohoria - Stolicou.

Vystúpenie s FS Dubina v programe „Hledím z verška do doliny“ a Chlapi z horného Gemera:

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

Tkáčsky dvor - RINK:  Ladislav Szekereš

Tkanie zápästkov: Ján Kalina

Detský dvor:  Martina Smreková, Ľudmila Petergáčová

(RINK-remeselnícky inkubátor)

27. august

Predvolebná kampaň SNS v Rožňave 13,00 hod

Vystúpenie s FS Dubina, spev muži:

Mgr. Jozef Brabec, Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok 

28. august

Dni Obce Nižná Slaná  15,00 hod

Kladenie vencov pri pamätníku obetiam SNP – Pališov. 

Pietna spomienka v spolupráci s obcou Henckovce

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

Pieseň: Lístok z vojny

„Pri tejto príležitosti sa tak, ako každý rok stretli 28. augusta 2023 zástupcovia obcí Nižná Slaná a Henckovce pri pamätníku na Pališove, aby si pripomenuli tieto udalosti a vzdali hold hrdinom, položili vence a uctili si ich pamiatku. Sme tiež radi, že sa pri tejto príležitosti zišli spolu pri pamätníku aj bývalí starostovia Nižnej Slanej, Ján Boroš, Ing. Martin Gallík  a tak naďalej pokračujú v tradícii, ktorú si ctili aj počas svojho vlastného mandátu“. 

Zdroj: FB Obec Nižná Slaná

30. august

Oslava SNP Rožňava 10,00 hod

Kladenie vencov pri pamätníku obetiam SNP. Námestie 1. mája Rožňava. 

Pietna spomienka ZPB a Mesto Rožňava

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok - akordeón

Piesne: Lístok z vojny, Šuhajova stará mať

2. september

„Pocta baníkom“ -  spomienková slávnosť Kobeliarovo  12,30 hod

Vystúpenie  v programe:

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ing. Ivan Nemčok - akordeón

Piesne: Každie rano o pol šesté, Lístok z vojny, Ach, bože, prebože, Išlo dieuše do hájiška

„V sobotu 2.septembra 2023 sme si aj v našej obci uctili Deň baníkov. Stretnutie sa uskutočnilo pri banskom vagóniku, kde zástupcovia obce položili spomienkový veniec, zapálili sviečky, a tak v mene všetkých účastníkov vzdali hold dávnemu remeslu, ktoré živilo drvivú väčšinu rodín i u nás. Mnohí kobeliarski baníci už nie sú medzi nami, poniektorí však žijú, spomínajú na ťažkú, no pre nich krásnu robotu v bani. Im všetkým patrí naše poďakovanie a pozdrav Zdar Boh… Poďakovanie zo strany obce patrí i Matici slovenskej v Rožňave, Gemerskému banskému spolku Bratstvo, a FS Dubina z Rožňavy za pekný kultúrny program“.

PaedDr. Janka  Regrutová, starostka a predsedníčka MO MS

2. september

Deň baníkov a Deň Obce Nižná Slaná  od 13,00 hod

Vystúpenie  FSk Hrabina v programe:

Účasť:  Peter Zatroch ml. – spev a hra na akordeón, Mgr. Klaudia Proschingerová a Peter Zatroch st.- rodičovský sprievod

Vystúpenie FS Dubina v programe:

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

Výstavka tradičnej ľudovej kultúra v Obradnej sieni OcÚ:

Ukážka tkáčstva: 

Ján Kalina, Ladislav Szekereš

Výstavka „Gráty a ancúgy“ : 

Simona Čipková, Natália Grančáková, Ľudmila Petergáčová

„Na námestí bol pre záujemcov pripravený od 15,00 hod. bohatý folklórny program, v ktorom sa prelínali témy obecného aj baníckeho života. Novinkou tento rok bola v sobášnej sieni obecného úradu prvýkrát otvorená výstava Gráty a ancúgy, v rámci ktorej predovšetkým členovia a sympatizanti Miestneho odboru Matice slovenskej prezentovali plody tvorivosti našej ľudovej kultúry, tkáčstvo, ľudové kroje a zvyky. Na pódiu sa predstavili folklórne skupiny a súbory FSk Hrabina, FS Dubina, FSk Bystränky a Ryfoldzani – ľudová hudba z Veľkej Lesnej, ktorý sa postarali o zábavu pre všetkých“.

Zdroj: FB Obec Nižná Slaná

Ryfoldzani - ĽH Veľká Lesná. Peter Slameň, Ing. Martin Gallík, Ing. Jozef Irha

15. september od 15,00 hod

Rožňavský jarmok. Námestie baníkov

Vystúpenie FS Dubina v programe:

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina

11. november

Zapálením sviečky sme si uctili pamiatku obetí 1. Svetovej vojny z našej obce pri pamätnej tabuli na kostole ECAV v Nižnej Slanej.

Účasť: Ing. Martin Gallík, Ladislav Szekereš, Milan Slovák, Ľudmila Petergáčová 

26. november

Rok na Gemeri 28. ročník. Zimný festival zvykov a obyčají Gemera.

Vystúpenie členov FS Dubina v programe „Spiežovec so srdcom“ od 18,00 hod.

Účasť:  Ing. Martin Gallík, Ján Kalina, Ladislav Szekereš,

9. december

Rokovanie výboru MO MS

Výpis:

UZNESENIE k bodu  Ad.3

Výbor MO MS b e r i e  n a  v e d o m i e:

Odstúpenie Mgr. Mileny Kolesárovej z funkcie predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej so sídlom P. J. Šafárika 246, 049 23 Nižná Slaná 

Výbor MO MS p o v e r u j e:

Ing. Martina Gallíka – podpredsedu MO MS plnením úloh vyplývajúcich z povinností predsedu do vyriešenia vzniknutej situácie v zmysle Stanov MS. 

Spracoval: 

Ing. Martin Gallík – poverený predseda 

Miestny odbor Matice slovenskej so sídlom 

Nová 281/3 

049 23 Nižná Slaná 

V Nižnej Slanej

29.2.2024

ROK 2022

DO ROKU 2021