Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Ambulancia všeobecného lekára v meste Dobšiná

 23.04.2024

Vážení občania,

po dlhoročnom úsilí mesta Dobšiná o zriadenie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v spádovom obvode mesta Dobšiná sa podarilo v  novozrekonštruovanom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná vytvoriť priestory s možnosťou zriadenia druhej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ktorú prevádzkuje spoločnosť MALMED s.r.o..

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých MALMED s.r.o., na adrese Dobšiná, Nová ulica č. 814, je v prevádzke od 1.4.2024,  má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.  Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár  MUDr. Marek Laskovský s  atestáciou zo všeobecného lekárstva a dvoma atestáciami z internej medicíny, zastupujúci lekár MUDr. Martin Mrázik s dvoma atestáciami z chirurgie.


VÚC - Košický samosprávny kraj - Odbor zdravotníctva stanovil  pre túto ambulanciu zdravotný obvod, do ktorého patria obce:  Nižná Slaná, Petrovo, Slavoška, Brdárka, Hanková, Koceľovce, Markuška. 


Prihlásiť sa môžu aj obyvatelia mesta Dobšiná a ďalších obcí, všetci majú možnosť slobodnej voľby lekára.

Bližšie informácie Vám poskytnú, priamo v ambulancii na adrese Dobšiná, Nová ulica č. 814 Dobšiná, II. poschodie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Dobšiná, alebo na tel. č. 0902 965 304.

Prevádzka ambulancie je toho času skúšobná, v prípade, ak nebude zo strany pacientov záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti touto spoločnosťou všeobecného lekára pre dospelých v Dobšinej, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže túto ambulanciu k 1.8.2024 zrušiť.  


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >