Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná 2022

 27.08.2022

Po roku 2021, kedy sa u nás konala najväčšia akcia za posledné desaťročie, a to 13. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, sa Nižná Slaná opäť rozhodla zorganizovať ako hrdý nositeľ putovnej zástavy Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska podujatie, ktorým oslávi nielen obec, jej históriu a tradície, ale aj hrdé, starobylé a slávne banícke remeslo. Dňa 27. augusta sa preto u nás na Námestí SNP konalo podujatie pod názvom

Obec Nižná Slaná si pre občanov aj ctených hostí pripravila bohatý kultúrny a zábavný program, spolu s občerstvením a zábavou do neskorého večera. A veru, program bol nabitý až k prasknutiu!

Aj napriek tomu, že sme čakali dobrú účasť, veľmi milo nás prekvapil počet ľudí, ktorý dorazil na naše Námestie SNP. Spolu s účinkujúcimi a čestnými hosťami bolo u nás viac než 500 ľudí. Veríme, že sa všetci dobre zabavili a boli s našim programom spokojní.

Pre hostí bol nachystaný výborný guláš podľa receptu pána Müllera, nápoj podľa vlastného výberu, množstvo sladkých a slaných dobrôt od spoločnosti MANGO Food Trailer, medzi ktorými boli hot-dogy, hamburgery, palacinky, cukrová vata a ďalšie pochutiny, ale aj ďalšie alko i nealko nápoje. Deti sa mohli zabaviť v nafukovacom skákacom hrade, ktorý bol obsadený nepretržite až do večera. Každý si tak vedel nájsť v našom programe aj v sprievodných aktivitách to svoje.


Slávnostné odhalenie pamätnej tabule na Pališove

Program Baníckeho dňa a Dňa obce Nižná Slaná 2022 začal o 11:00 hod. na pamätníku SNP Pališov. Pri pamätníku sa zišli starostka obce Henckovce Viera Nemcová, starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga, zástupca Miesnteho odboru Matice slovenskej v Nižnej Slanej Ing. Martin Gallík a vzácni hostia, medzi ktorými bola starostka obce Rožňavské Bystré Želmíra Gonosová s pani Máriou Lengovou, starosta obce Vyšná Slaná Ing. Dušan Gallo aj s pánom Jánom Emericim a členovia Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku.

Pri pamätníku prítomných privítal starosta obce Nižná Slaná Tibor Jerga, na čo predal slovo starostke obce Henckovce Viere Nemcovej, ktorá pripomenula všetkých význam Slovenského národného povstania pre slovenské dejiny a našu svojbytnosť. Po nej si slovo vzal Ing. Martin Gallík, ktorý skúmal dlhé roky deiny Nižnej Slanej, pričom sa zaujímal najmä o padlých hrdinov v našom regióne. Na jeho podnet bola po rozsiahlom výskume zhotovená tabuľa trom padlým hrdinom:

  • partizán Karol DROZDÍK, narodil sa 26.3.1922 v Topoľčiankach, slobodný. 

Pochovaný je na obecnom cintoríne v Nižnej Slanej na kraji východnej časti cintorína v strede medzi civilnými hrobmi. Jeho meno je uvedené aj na Pomníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny v rodnej obci.

  • partizán Ján EMERICI  narodil sa 6.12.1920 vo Vyšnej Slanej, slobodný.

Do Povstania sa zapojil spolu s otcom Jánom a bratom Ondrejom, S otcom bojovali spolu aj v tomto priestore. Otec Jána bol v tomto boji ranený strelou do ruky a ďalej v bojovej činnosti nemohol pokračovať.

Po smrti bol Ján Emerici pochovaný v našej obci. Rodina ho však exhumovala a pochovaný je v rodnej obci Vyšná Slaná. V tom istom hrobe je pochovaný aj jeho otec.

  • partizán Ondrej GALLO KRAJNÝ sa narodil 4.3.1917 v Rožňavskom Bystrom.

Do SNP sa prihlásil dobrovoľne. Pôsobil v partizánskej skupine „Za oslobodenie Slovanov“. V poslednom boji pri Nižnej Slanej zomrel ranený mínou 23. októbra 1944. Jeho telo hľadala manželka s otcom dva týždne i napriek tomu, že bolo sychravé počasie a priestor bol zamínovaný. Doviezli ho domov na voze a pochovali na miestnom cintoríne. Padol v 27. roku svojho života, jeho manželka ostala vdovou ako 19 ročná s dvojročnou dcérou, ktorá v  obci žije a je to pani Mária Lengová  rod. Gallová. 

V emotívnom prejave požiadal pán Gallík pozostalých po hrdinoch, teda pani Lengovú a pána Emericiho, aby odhalili pamätnú dosku na Pališove. Ostatní účastníci si uctili ich pamiatku a večnú slávu položením kytice a vencov k pamätnej tabuli. Hostia poďakovali všetkým za účasť a pozvali ich ďalej aj na oslavy obce Nižná Slaná.


Ekumenické služby Božie

Účastníci sa ďalej presunuli na slávnostné služby Božie do evanjelického kostola v Nižnej Slanej. Privítali ich evanjelický farár Radovan Gdovin a katolícky farár Radoslav Bodziony, ktorí si pripravili spoločné ekumenické služby, v ktorých vyzdvihli význam viery a baníckeho remesla. V kostole sa na slávnostných službách s nimi zúčastnili banícke spolky a cechy:

  • Gemerský banícky spolok Bratstvo Rožňava
  • Banícky cech Rudňany
  • Banícky spolok Rakovnica
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Ďakujeme všetkým za dodržanie pekného zvyku začatia baníckeho dňa slávnostnou bohoslužbou aj za účasť na obrade, ktorým si obec Nižná Slaná uctila obete banských nešťastní aj svätú Barboru, patrónku baníkov v parku pred miestnym kostolom.


Program na námestí

Program pokračoval ďalej na Námestí SNP, kde hostí privítala konferencierka Lucia Oroszová. Starosta obce Tibor Jerga sa prihovoril všetkým prítomným a poprial im príjemné popoludnie, načo Simona Čipková symbolicky odovzdala opatrované Barborské svetlo do rúk Ing. Erika Sombathyho, predsedu Združenia banských spolkov a cechov na Slovensku. Program pokračoval poďakovaním a odovzdaním ocenení všetkým tým, ktorí sa o minuloročné stretnutie a jeho prípravu a hladký priebeh zaslúžili.

Príhovory otvoril aj ukončil traidčnými baníckymi piesňami a hymnami banícky spevokol Rudnianka z Rudnian, ktorým ďakujeme za ich vystúpenie a za ich pripomenutie banských tradícií a piesní hneď na úvod programu.


Tanečný klub Sambed Rožňava

Po baníckom spevokole pokračovala v programe tanečná skupina Sambed Rožňava, ktorá však nespestrila program len tancom, ale aj spevom a hrou. Vystúpenia nám predviedli nadaní tanečníci, hudobníci a speváci pôsobiaci pod Súkromnou základnou umeleckou školou JAS Rožňava a návštevníci tak mohli vidieť ukážky rôznych klasických aj moderných tancov a hudobných vystúpení v rôznych žánroch. Diváci všetkých účinkujúcich odmenili potleskom a my taktiež ďakujeme za spestrenie kultúrneho programu.


FSk Genšenky

Po tanečnej skupine Sambed pokračovali vystúpenia v rámci kultúrneho programu na folklórnu nôtu. Divákom sa predstavila folklórna skupina Genšenky z Honiec, ktorá predviedla vystúpenia na ľudovú nôtu typické pre Honce a ich okolie, a to ako v zmiešanom kolektíve, tak aj v čisto ženskom spevokole. Radi sme ich privítali opäť na pódiu v Nižnej Slanej a podľa ohlasov sme tak potešili aj všetkých prítomných.


FSk Hrabina

Okolo 15:30 hod. sa začalo vystúpenie domácej folklórnej skupiny Hrabina. Na začiatok sme si mali možnosť vypočuť vystúpenie mladého a nadaného akordeonistu Peťka Zatrocha, ktorý v sólovom vystúpení predviedol svoj hudobný aj spevácky talent. Pokračoval mužský zbor folklórnej skupiny Hrabina, ktorý aj pri príležitosti uctenia si pamiatky SNP prispôsobil svoj program na vojenskú nôtu a zaspieval tradičné piesne z vojnových čias. Neostalo však len pritom, lebo sa neskôr predviedla i ženská časť folklórnej skupiny Hrabina a všetci spoločne tak zakončili vystúpenie s tradičnými piesňami z Nižnej Slanej a okolia na perách.


Gemerský Žbirka

Po 16:00 hod. prišiel na pódiu aj Peter Lalík známejší pod pseudonymom Gemerský Žbirka na pódium aj so svojou dcérou. Spoločne odspievali množstvo piesní zo širokého repertoáru pozostávajúceho z hitov slovenskej a českej hudobnej scény, samozrejme, s najväčším zastúpením hitov nesmrteľného Mira Žbirku. Modernejšie hudobné čísla mali u divákov veľký úspech a aj keď bolo vystúpenie občas kvôli teplu a hydratácii prerušené, nikomu to nevadilo a všetci si známy hity čias minulých i súčasných zaspievali spoločne.


Tombola a voľná zábava

Keďže sa nám pomaly začínali sťahovať na nižnoslanské námestie mračná, program pokračoval hneď po vysrúpení Petra Lalíka tombolou, v ktorej mali možnosť účastníci vyhrať viac než 80 cien od rôznych sponzorov, medzi ktorými boli spoločnosti Brantner Gemer, Papiernictvo LAAX, Janete, s. r. o., MANGO Food Trailer, Základná škola s materskou školou v Nižnej Slanej, pán Ladislav Szekeres a samozrejme, Obec Nižná Slaná. Tombola mala množstvo výhercov a dúfame, že sa aj Vám podarilo niektoré z našich atraktívnych cien získať a odniesť si domov nejaký hodnotný darček či dva.

Aj napriek miernemu dažďu, ktorý nás však len trochu ovlažil, sa po tombole začala voľná zábava pod taktovkou hudobnej skupiny IMPULZ. Pár kvapiek našťastie návštevníkov neodradil a bavili sa spolu až takmer do 22:00 hod. večer, kedy bol program ukončený.


Ďakujeme!

Čo dodať? Už len jedno veľké ďakujeme. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o vydarený Banícky deň a Deň obce Nižná Slaná zaslúžili. Priznáme sa, že nás účasť viac než 500 ľudí na našom tradičnom podujatí veľmi milo prekvapila. Práve preto by sme predovšetkým radi vyjadrili vďaku každému, kto sa prišiel k nám pozrieť, užil si program, dobré jedlo a pitie a zabavil sa spolu s Vami. Zvlášť ďakujeme aj našim čestným hosťom a baníckym spolkom a cechom, ktoré sa k nám pri oslavách pripojili. Sme radi, že ste prišli a budeme sa na Vás tešiť aj pri ďalších obecných podujatiach.

Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim v našom kultúrnom programe. Oceňujeme, že ste medzi nás prišli a previedli svoje vystúpenia; poučili nás, zabavili či kultúrne obohatili. Poďakovanie patrí Miestnemu odboru Matice slovenskej Nižná Slaná, Evanjelickej cirkvi a. v. Nižná Slaná-Kobeliarovo, Farnosti Dedinky, Tanečnému klubu Sambed Rožňava, Folklórnej skupine Genšenky, Folklórnej skupine Hrabina, Petrovi Lalíkovi s rodinou, skupine IMPULZ a mnohým ďalším.

Za vydarený deň vďačíme organizačnému tímu a všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu a pomáhali nám pri zabezpečení všetkého nutného pred akciou, počas nej aj po jej skončení. Ďakujeme všetkým zamestnancom obecného úradu v Nižnej Slanej, poslancom obecného zastupiteľstva, Združeniu baníckych spolkov a cechov Slovenska, spoločnosti Mango Food Trailer, občanom, ktorí podali pomocnú ruku, našim sponzorom a priateľom, bez ktorých by tento deň nevyzeral tak, ako vyzeral.

Dúfame, že sa Vám tohtoročný program páčil a užili ste si tento deň prinajmenšom tak, ako my. Dodáme len, že už teraz sa tešíme na ďalšie ročníky tohto vydareného podujatia a veríme, že naše ľudovbé, banícke aj moderné tradície zostanú aj naďalej zachované.


1 2 3 4 5 >