Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História a súčasnosť KST Sosna Nižná Slaná

 08.09.2020

História organizovanej pešej turistiky v našej obci siaha až do 70 rokov 20. storočia, kedy mládežníckej organizácii SZM jej vtedajší členovia v rámci záujmovej činnosti začali organizovať prvé výstupy a pochody v okolí obce a celého Slovenska. Svedčí o tom aj tradícia Štefanského výstupu na Radzim, keď minulý rok (2008) sa konal jeho 37. ročník. Základ oddielu vtedy tvorili členovia Demján, Boroš, Slovákovci, Gallíkovci, Hajčiovci, Gazdíkovci a mnohí ďalší, ktorí boli vtedy a aj do dneška sú hybnou silou turistiky v našej obci. Po skončení činnosti SZM vznikol turistický oddiel Slimák o činnosti, ktorého svedčí aj výstavba turistického klubu Slimák v obci. Taktiež bohatá činnosť spomeniem niektoré zaujímavé akcie napríklad: Nižnoslanská stovka – 100 kilometrový pochod nonstop, nočný výstup na Radzim, prechody Vysokých a Nízkych Tatier, Slovenského Rudohoria a mnohých ďalších.
         Po skončení oddielu a taktiež činnosti turistického klubu nastal niekoľkoročný útlm činnosti no niektoré zabehnuté akcie pokračovali aj napriek tomu.
         Znovozrodenie a zaktivovanie činnosti nastalo v roku 2002 kedy bola zaktivovaná členská základňa 28 členmi. Bol zvolený výbor KST, ktorého predsedom sa stal jeho bývalý a staronový predseda Ján Boroš spolu s výborom v zložení Vladimír Hajči, Milan Bober, Viera Spišáková, Mária Gazdíková, ktorý je na jeho čele aj v súčasnosti keď členská základňa má 20 registrovaných členov.
         Z turistického oddielu Slimák sa stal Klub turistov Slovenska Sosna so spracovaným Štatútom, ktorý je registrovaný na Ministerstve vnútra a taktiež pri ústrednej rade KST v Bratislave.
O činnosti KST svedčia aj tri akcie, ktoré sú zaradené aj v okresnom kalendári KST v Rožňave. KST je organizátorom a spoluorganizátorom uvedených akcií.
Mimo uvedených akcií KST zabezpečuje pre svojich členov a záujemcov o turistiku taktiež brigádnickú činnosť. Medzi najkrajšie a najzaujímavejšie akcie v blízkej minulosti patrí prechod Malou Fatrou, výstup na Chopok, prielom Hornádu a mnohé ďalšie akcie. V našom okolí a taktiež pravidelná účasť na akciách v rámci okresu. Brigádnické činnosti: uvediem čistenie turistických chodníkov, úprava a výstavba studničiek na Štolcovej, Poliačkach a Ústodolí. KST má spracovaný Plán činnosti aj na ďalšie obdobie roku 2009. mimo hlavných akcií by sme sa radi vrátili do histórie a pripravili pochod po stopách Nižnoslanskej stovky, nočný výstup na Radzim a jánske ohne v Ústodolí. Do ďalšej činnosti by sme si poprali veľa prejdených kilometrov po Slovensku a schopných aktívnych členov, ktorí by sa zapájali do našej činnosti. Taktiež prírastok mladých aktívnych turistov nakoľko členskú základňu KST tvoria členovia od 40-70 rokov. 


1 2 3 >