Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Informácia o súčasnom stave vôd

 15.11.2022

Štátny podnik Rudné bane zverejňuje tabuľku s analýzami vybraných chemických parametrov od začiatku októbra, ktoré sa uskutočňujú na základe nariadenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Z uvedených výsledkov je zrejmé, že limity v mesiaci október nespĺňali už iba niektoré parametre. Koncentrácie železa sú už blízko normy resp. pod stanoveným limitom, čo je viditeľné aj na rieke Slaná ktorá už dlhodobo nie je sfarbená do červena aj keď mierny zákal pod výpustom je ešte pozorovateľný. Dokonca v odbere z 3.11.2022 nebol prekročený žiaden z parametrov.

Od apríla, kedy koncentrácie rozpustených látok dosahovali maximálne hodnoty a stav rieky bol najhorší, poklesli obsahy rozpustených látok vo vode o 90 až 95%.

Súčasný stav je priamym dôsledkom vykonaných opatrení, ktoré boli v réžii š. p. Rudne bane vykonávané v opustenej bani na ložisku železných rúd Nižná Slaná. Prace v bani neustále prebiehajú, štátny podnik vykonáva pravidelný monitoring bane, neustále spresňujeme 3D model banských chodieb s cieľom získať čo najpresnejšie informácie o smere prúdenia banských vôd. Nedávno sme predložili orgánom štátnej správy na posúdenie projekt betónovej injektáže banských diel, ktorá by mohla ovplyvniť prúdenie banských vôd takým spôsobom aby bol problém s vysokým obsahom rozpustených látok vo vodách definitívne vyriešený,

Zároveň poskytujeme maximálnu súčinnosť pri hľadaní optimálneho riešenia pre vhodnú technológiu čistenia banských vôd.

Peter Žitňan

riaditeľ š. p. Rudné bane


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >