Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Komisia školská

Obecná rada:

Členovia obecnej rady:
Stanislav Beňo
Zoltán Tóth
Ján Junger

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda komisie:
Branislav Grančák
Členovia komisie:
Zoltán Tóth
Stanislav Beňo

Komisia finančná a správy majetku:

Predseda komisie:
Zoltán Tóth
Členovia komisie:
Adrián Mako
Roman Anderko
Branislav Grančák

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda komisie: Adrián Mako
Členovia komisie: Ondrej Kašai
Ján Junger
Roman Anderko
Stanislav Beňo

Komisia školská:

Predseda komisie:
Roman Anderko
Členovia komisie:
Beata Jungerová
Bc. Dobruša Borošová
Monika Maková

Komisia sociálno-zdravotná:

Predseda komisie:
Beata Jungerová
Členovia komisie:
Branislav Grančák
Milena Kolesárová

Komisia kultúry, mládeže a športu:

Predseda komisie:
Ing. Martin Gazdík
Členovia komisie:
Mgr. Lucia Oroszová
Ing. Martin Gallík
Stanislav Gunár
Adrián Mako
Ján Junger

 23.03.2023


Zasadnutia komisií pri obecnom zastupiteľstve:

1 2 3 >