Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Nižná Slaná

 01.08.2023

Obec Nižná Slaná zavŕšila takmer 2 roky trvajúci proces prípravy a prerokovania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nižná Slaná. Tento náročný proces zahŕňal nielen spracovanie požiadaviek obce, ale aj taktiež jednanie a vyjadrovanie sa vyše 60 dotknutých orgánov a ďalej jednania s dotkutými fyzickými a právnickými osoboami pôsobiacimi v obci Nižná Slaná a zladenie ich záujmov,

Nebolo to ľahké, ale obec Nižná Slaná sa pokúsila všetkým, ktorí vzniesli svoju požiadavku alebo pripomienku v zákonnej forme vyhovieť či s nimi túto pripomienku prerokovať. Výsledkom je maximum možného tak, aby sme rešpektovali rozhodnutia a pripomienky dotknutých štátnych orgánov a inštitúcií, ale zároveň dosiahli aj pre obec čo najlepšie zmeny vo verejnom záujme.

Územný plán obce Nižná Slaná bol prvýkrát schválený v roku 2007 a vtedy určil prvé regulatívy územia obce, ktoré sa od tej doby zmenili len raz, v roku 2011. Obec Nižná Slaná ako orgán územného plánovania má povinnosť najmenej raz za 4 roky územný plán preskúmať a prípadne navrhnúť v ňom zmeny či doplnky tak, aby rešpektovala záujmy svojich občanov, ale aj dlhodobé rozvojové plány obce a osôb v nej pôsobiacich.


Text Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Nžná Slaná spolu s grafickými prílohami si môžete preštudovať nižšie v priložených dokumentoch. Text Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2023 je zverejnený na úradnej tabuli obce a je možné ho pripomienkovať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >