Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Podávanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 15.02.2024

O vydanie hlasovacieho preukazu môžu oprávnení voliči s trvalým pobytom na území obce Nižná Slaná požiadať:

A.  osobne počas úradných hodín v podateľni Obecného úradu v Nižnej Slanej

(do 22.03.2024 pre prvé kolo volieb, do 05.04.2024 pre druhé kolo volieb) 

Pondelok 8:00 - 15.00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

B.  elektronicky na email:

podatelna@niznaslana.sk

Žiadosť musí byť doručená na Obecný úrad v Nižnej Slanej do 04.03.2024, pre druhé kolo volieb do 14.03.2024.


C.  v listinnej forme na adresu:

Obecný úrad Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná. Obálku prosím označte „Žiadosť o hlasovací preukaz

(žiadosť musí byť doručená do 04.03.2024, pre druhé kolo volieb do 14.03.2024)


D.  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

do 22.03.2024 pre prvé kolo volieb, do 05.04.2024 pre druhé kolo volieb


Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 07.02.2024


Vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky sa hlasovacie preukazy vydávajú len pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Voliči môžu požiadať o vydanie preukazu jednou žiadosťou pre obe kolá volieb. 

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je uvedený nižšie.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >