Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Podávanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 12.04.2024

O vydanie hlasovacieho preukazu môžu oprávnení voliči s trvalým pobytom na území obce Nižná Slaná požiadať:

A.  osobne počas úradných hodín v podateľni Obecného úradu v Nižnej Slanej

od 24. 04. 2024 do 07. 06. 2024
Pondelok
8:00 - 15.00
Utorok
8:00 - 15:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
8:00 - 12:00

B.  elektronicky na email:

Žiadosť musí byť doručená na Obecný úrad v Nižnej Slanej do 20. 05. 2024

C.  v listinnej forme na adresu:

Obecný úrad Nižná Slaná, Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná. Obálku prosím označte „Žiadosť o hlasovací preukaz“. Žiadosť musí byť doručená do 23. 05. 2024

D.  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

do 07. 06. 2024


Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať od 24. 04. 2024


Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa hlasovacie preukazy vydávajú len pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Voliči môžu požiadať o vydanie preukazu jednou žiadosťou.

Vzor žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je uvedený nižšie.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >