Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prevencia šírenia inváznych nepôvodných druhov

 14.10.2021

Slovenská inšpekcia životného prostredia oznamuje občanom, že v obci sa vyskytujú invázne nepôvodné druhy rastlín, ktoré je potrebné likvidovať na všetkých pozemkoch, pokiaľ sa tu vyskytnú. Každý občan si má plniť svoju povinnosť v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov rastlín a tieto rastliny likvidovať. Pokiaľ sa tak nestane, obec bude občanov na tieto skutočnosti upozorňovať a pokiaľš nedôjde k náprave, má možnosť aj pristúpiť k udeľovaniu blokových pokút.

Zoznamy inváznych nepôvodných druhov rastlín nájdete na webovej stránke SIŽP.

V súboroch pod textom sa nachádza prehľadná infografika spolu s fotografiami najrozšírenejších inváznych nepôvodoných druhov.


Zoznam aktualít:

1 2 3 >