Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prvé komunitné fórum

 13.12.2023

V stredu 13. decembra 2023 sa v Kultúrnom dome v Nižnej Slanej za účasti zástupcov obce, občanov, Rozvojového tímu a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity konalo prvé Komunitné fórum, ktoré sa u nás bude organizovať pravidelne aj vďaka implementácii projektu Rozvojové tímy. Tento formát stretnutia je povinnou súčasťou projektu, pomáha však aj obci pri realizácii jej projektových zámerov, pri správnom nastavení ďalšieho smerovania a pri vypracovaní Rozvojového plánu obce Nižná Slaná.
Na prvom stretnutí prítomní prebrali predovšetkým začiatok projektu Rozvojové tímy, ktorý v obci pôsobí už dva mesiace a začína mať za sebou prvé aktivity a úspechy. S potešením konštatujeme, že sa náš tím radí medzi najvýkonnejšie tímy na Slovensku a za krátku dobu svojho fungovania dokázal už vykonať obrovské množstvo intervencií a zorganizovať mnoho akcií, ktoré majú za cieľ stmelenie komunít žijúcich v obci Nižná Slaná.

Ako na tomto stretnutí zaznelu už  z úst starostu obce Tibora Jergu, on sám je extrémne rád, že tu Rozvojové tímy pôsobia a prioritou preňho je vyvíjať snahy smerujúce k tomu, aby sa v našej obci žilo lepšie, prosperujúcejšie a najmä súdržnejšie. Celá obec by mala fungovať ako jedna rodina a Rozvojový tím vidí ako veľkú príležitosť k tomu, aby sa nadviazali nové komunikačné kanály aj voči tým občanom, ktorí doteraz stáli mimo diania alebo boli odstrčení na okraj. Jediným spôsobom, ako sa pohnúť celá Nižná Slaná vpred, je tak podľa neho súdržné fungovanie, vzájomná pomoc a koniec hádkam, ktoré našu obec a v nej žijúce komunity rozdeľovali.

Pred ďalším komunitným fórom, ktorého dátum a miesto konania včas oznámime, žiadame aj Vás, aby ste si pripravili vlastné návrhy a podnety a tiež prišli s nápadmi, ako túto obec posunúť vpred. Aj toto má byť záverom fóra, ktoré nielen chválilo naše skvelé nové pracovníčky, ale aj poskyatlo podnetné nápady pre ďaľšie napredovania a rozvoj, za čo už teraz jeho účastníkom veľmi ďakujeme.


Aké sú preto závery a prínosy z tohto stretnutia?

  1. Rozvojový tím získava nové podnety na intervenciu, napr. osvetu v oblasti finančnej gramotnosti a  bude sa venovať aj pálčivým problémom v našej obci, ako sú zamorenie škodcami, neplnenie povinnej školskej dochádzky, gambling či výchova detí v rodinách.
  2. Naša obec získava prioritnú pozíciu pri posudzovaní projektov z európskych fondov a novú pomocnú ruku v podobe pracovníkov úradu, čo znamená, že dostaneme novú šancu, ako byť efektívnejší a dosiahnuť naše rozvojové plány rýchlejšie, jednoduchšie a spoľahlivejšie.
  3. Obec si lepšie a účinnejšie nastaví a zreviduje svoje dlhodobé plány, ktoré majú viesť k naplneniu svojho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
  4. Do budúceho komunitného fóra by sme radi požiadali aj Vás, ctení občania, aby ste sa zapojili so svojimi podnetmi ako zlepšiť súdržnosť a minimalizovať negatívne javy v komunitách v našej obci a na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať.

1 2 >