Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Stretnutie krízového štábu k znečisteniu rieky Slaná

 11.01.2024

Po dlhšej dobe sa opäť 10. januára 2024 v obci Nižná Slaná zišiel krízový štáb, ktorý rieši situáciu ohľadom znečistenia rieky Slaná banskými vodami, ktoré začalo 26. februára roku 2022. Na pôde obce sa stretli zástupcovia inštitúcií: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Hlavný banský úrad, Okresný úrad Rožňava, Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava, Rybársky zväz, Rudné bane, š. p., Hlavná banská záchranná stanica a Obec Nižná Slaná. Na stretnutí sa odborníci z jednotlivých inštitúcií spolu so štátnymi tajomníkmi Filip Kuffa • SNS - ŽIVOT NS, Štefan Kuffa • SNS - ŽIVOT NS a Kamil Šaško oboznámili s rozsahom vykonaných prác a potrebou ďalšieho postupu.

Problém vytekajúcich banských vôd zo štôlní Gabriela a Marta do rieky Slaná naďalej nie je vyriešený. Aj napriek tomu, že v bani boli vykonané záchranné práce, ktoré pomohli upokojiť situáciu a znížili výtok znečistených vôd z priestorov bane o 80 - 90 %, z baní naďalej vytekajú kontaminanty, ktoré znečisťujú tok rieky i dno rieky Slaná. V banských priestoroch či na povrchu k dnešnému dňu neboli vykonané práce, ktoré by zabraňovali tomu, aby sa podobný problém vyskytol opäť v budúcnosti a nastala by situácia podobná tej z roku 2022. Navyše, pri silnejšom nasýtení pôdy dochádza opätovne k zvýšeniu prietoku vôd štôlňami a šachtami a tým pádom aj k silnejšiemu znečisteniu vody a rieky Slaná.

Základným problémom je podľa krízového štábu veľmi nedbalá sanácia bane po ukončení ťažby. Aj kvôli tomu, že ťažba nebola ukončená správnym spôsobom, kedy by podzemné priestory prešli rekultiváciou a aplikovali sa okamžité riešenia mysliace na budúcnosť, sa riešenie nechalo na budúcnosť. Táto "budúcnosť" dobehla bývalú baňu SIDERIT v roku 2022. Teraz je úlohou krízového štábu zabezpečiť, aby sa podobná situácia už viac nezopakovala.

Hostia v stredu sfárali aj dole do podzemných priestorov bane cez štôlňu Gabriela, aby si riešenie a implementované opatrenia prehliadli aj sami a posúdili nutnosť a vhodnosť navrhovaných riešení. Ako priznali zástupcovia prítomných organizácií aj prítomní štátni tajomníci, riešenia už sú na stole, otázka sa preto stáva politickou. Je na štáte, aby vyčlenil zdroje, ktoré bude nutné vyčleniť na realizáciu jedného z navrhovaných riešení a aby spolu začali spolupracovať rezorty životného prostredia, hospodárstva a financií, bez ktorých koordinácie k žiadnemu prelomu dôjsť nemôže.

My v obci Nižná Slaná dúfame, že sa nová vláda nepostaví ľahostajne k obyvateľom nášho regiónu a okolitých regiónov, ktoré boli situáciou na rieke Slaná zasiahnuté a podarí sa dohodnúť a nájsť spoločnú reč. Koniec-koncov, ide tu o zdravie obyvateľov, zdravé životné prostredie a riešenie, ktoré prospeje nám všetkým. Nechceme komentovať už minulosť a ani to, prečo stále nie je koniec mimoriadnej situácií, už len veríme, že sa to podarí vyriešiť čo najskôr - už onedlho totiž uplynú 2 roky od prvého výtoku znečistených vôd.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >