Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Upozornenie Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma

 22.05.2023

V uplynulých dňoch sa objavili snahy a aktivity špekulatívneho odkupovania DPL (družstevných podielových listov) a majetkových podielov členov družstva pre subjekt s podobným názvom ako naše družstvo alebo na iného člena družstva. Touto cestou Vás predstavenstvo družstva informuje, že táto snaha a aktivita nevychádza z vedenia družstva anie je prínosom pre ďalší rozvoj a zefektívnenie činnosti družstva, skôr možno takúto aktivitu považovať za poškodzovanie záujmov družstva a jeho členov.

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma vyzýva svojich členov, aby sa zdržali akéhokoľvek konania a nakladania s majetkovým podielom a DPL. Zároveň predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma svojich členov upozorňuje na skutočnosť, že v zmysle jeho stanov, člen družstva je povinný pri predaji DPL tento prednostne ponúknuť družstvu.

Predstavenstvo sa ohradzuje voči akýmkoľvek aktivitám s prevodmi a odkupovaním majetkových podielov či hlasov a žiada svojich členov, aby nepodpisovali žiadne zmluvy a dohody o ich prevode. Žiadame členov aby pri podozrení, že boli oslovení alebo takto zneužití kontaktovali bezodkladne Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma, ktoré im podá vysvetlenie v tejto veci.

Opätovne zdôrazňujeme, že akékoľvek prevody a nakladanie s majetkovým podielom a DPL je upravené v stanovách družstva a podlieha rozhodnutiu predstavenstva družstva ako štatutárneho orgánu a členskej schôdze ako najvyššieho orgánu družstva.

Veríme, že našou spoločnou snahou je zabezpečiť stabilitu a rozvoj Poľnohospodárskeho družstva Gemerská Poloma.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >