Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné zhromaždenie o odpadoch

 29.11.2023

Kľúčovým problémom bývania v Nižnej Slanej je neustále sa hromadiaci odpad pri bytových domoch, predovšetkým v miestnej časti Nižnoslanská Baňa. Ďalším problémom, na ktorý reagujú naša rozvojová pracovníčka pre bývanie Darina Maková, ale aj rozvojová pracovníčka plánovania Mgr. Renáta Geldová a sociálna pracovníčka Ing. Mgr. Zuzana Majorosová je tiež nedostatočný príjem v rodinách. Tento častokrát spôsobuje, že sa rodiny prepadajú do pasce exekúcii, dlhov, úverov a nie sú schopní splácať či platiť svoje záväzky.

Nakoľko obec túto problematiku rieši veľmi aktívne, Rozvojový tím sa k jej snahe pridal a príslušní zamesntnaci pomohli obci Nižná Slaná s organizáciou a prípravou veejného zhromaždenia o odpadoch. Naše kolegyne v teréne, njamä v častiach Nižnoslanská Baň a osada za pomoci pracovníčky OcÚ Zuzany Vandrášikovej taktiež robili osvetu nielen na verejnom zhromaždení, ale aj priamo počas terénnych výjazdov. Školenie absolvovali aj rodiny na Mierovej súp. č. 1042/17, ktorých pracovníčky naučili, ako správne odpad triediť, recyklovať a využívať.

Krok po kroku sa snažíme o nápravu a zlepšenie pomerov v obci. Vďaka zamestnancom OcÚ, ale aj Rozvojového tímu dnes majú rodiny vyplatené pohľadávky voči obci a dúfame, že aj vďaka tomu bude ich bývanie čistejšie a odpadové hospodárstvo postupne príde k náprave.


1 2 >