Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie

 11.05.2022

Poskytovateľ Komunitného centra: Mesto Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
vyhlasuje výberové konanie na
a) jedno pracovné miesto odborného garanta komunitného centra,
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka komunitného centra.
Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor
Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. 05. 2022 od 09.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Dobšinej, zasadacia miestnosť, č. dv. 11 na 1. poschodí. Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Mestský úrad Dobšiná, SNP 554/20, 049 25 Dobšiná.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. 05. 2022.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >