Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie starostu obce k aktuálnej situácií

 19.03.2021

Vážení občania,

od piatku 12. 03. 2021 je Obec Nižná Slaná nútená riešiť zhoršenú epidemiologickú situáciu v časti Nižnoslanská Baňa v dvoch bytových domoch na ul. Mierová, č. 42 a 43. V bývalých „slobodárkach“ bývajú občania, u ktorých je zvýšené riziko nákazy najmä preto, že sú všetci spolu v neustálom kontakte a bývajú v mnohopočetných rodinách.

Mnohí sa pýtate, prečo nedošlo k uzavretiu a opáskovaniu bytoviek. Ako už vieme z praxe, bolo by to najhoršie možné riešenie. Okrem toho, že absolútna karanténa je náročná na ľudské i finančné zdroje, často tak dochádza k zvýšeniu napätia, násiliu a, bohužiaľ, často aj stratám na ľudských životov, keďže pozitivita sa v komunitách rýchlo šíri. Obec nemá právomoc uzavrieť bytovku a kontrolovať pozitívnych, situáciu však stále monitorujeme, usmerňujeme občanov a vysvetľujeme im, ako sa chrániť pred chorobou. Neobmedzujeme ľudí na pohybe, ale vďaka nášmu skorému zásahu sa ich pohyb znížil, karanténu pozitívne testovaní dodržiavajú a chránime tak aj občanov Nižnoslanskej Bane, aby s potenciálne nakazenými nedochádzali do blízkeho kontaktu.

Mrzí nás prístup rôznych úradov k situácii. Od pondelka sme žiadali, vyzývali i prosili všetky možné úrady o pomoc. Nápomocné nám boli terénne asistentky pre COVID-19 z NP TA COVID zamestnané v obci Nižná Slaná, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá poskytla cisternu s pitnou vodou a Potravinová banka, ktorá poskytla ľuďom v núdzi potraviny a Slovenská pošta, ktorá vyšla obci v ústrety. Faktom však zostáva, že nemáme žiadnych príslušníkov obranných a silových zložiek, ktorí by nám pomáhali počas celej mimoriadnej udalosti ako nám bolo pôvodne sľubované, nemáme žiadny navýšený rozpočet, paušálne výdavky z NP TA COVID sú už vyčerpané a ľudí, ktorí pomáhajú pri usmerňovaní a mediácii sme museli zamestnať na dohodách.

Sme vyčerpaní. Celý minulý víkend sme boli na riešenie situácie sami s Dobrovoľným hasičským zborom. Mne ako starostovi obce zvoní telefón od skorého rána do neskorých nočných hodín, úrad funguje na plné obrátky. Snažíme sa ako vieme, pomáhame všetkým bez ohľadu na to, či sú to ľudia z bytoviek alebo ľudia z obce, všetkých sa snažíme chrániť pred kontaktom s pozitívnymi. Aj napriek nadľudskej snahe nás všetkých je pred nami ďalší víkend a opäť zostávame na všetko sami. Nie, občasná jazda policajného vozidla okolo bytovky nám nestačí. Opäť povolávame dobrovoľníkov, poslancov Obecného zastupiteľstva a našich zamestnancov.

Starosta obce vyjadruje poďakovanie všetkým tým, ktorí sú už piatku 12. 03. 2021 v maximálnom nasadení. Ďakuje všetkým zamestnancom obce, celému Dobrovoľnému hasičskému zboru, terénnym asistentkám, regionálnemu koordinátorovi TA COVID, poslancom OZ, nadáciám a charitám poskytujúcim pomoc v tejto ťažkej situácii, občanom obce Nižná Slaná a dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní pomáhať v zlom počasí a dlhé hodiny. Všetkým patrí obrovská vďaka.

Vážení občania, verte že aj napriek tomu všetkému sa snažíme na viac než 100%. Ostáva nám dúfať, že sa situácia zlepší a tento chaos čoskoro skončí. Prosím, buďte opatrní, ohľaduplní a solidárni. Aj keď nás mnohé veci mrzia a sme z prístupu štátu sklamaní, nevzdávame sa. Robíme to pre nás, pre úplne všetkých z nás. Prosím, držme si palce.

Tibor Jerga, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >