Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

 08.11.2022

Správca dane Obec Nižná Slaná si dovoľuje požiadať všetkých, ktorí ešte nemajú kompletne zaplatenú daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálny odpad, za psa či hrobové miesto, aby tak učinili do konca novembra.

V prípade, že dane a poplatky nebudú vyplatené do 1. decembra, Obec Nižná Slaná začne voči neplatičom exekučné konania.

Lehota splatnosti každého rozhodnutia o vyrubení dane, čo je 15 dní od doručenia rozhodnutia, už uplynula všetkým daňovníkom a poplatníkom.

Úhradu je možné vykonať na účet obce, v hotovosti do pokladne obecného úradu.

Číslo účtu (Prima banka, a. s.) SK64 5600 0000 0004 3224 5001
Číslo účtu (VÚB banka, a. s.) SK23 0200 0000 0000 2562 8582
Variabilný symbol Nájdete na rozhodnutí o vyrubení dane, ktoré Vám bolo doručené.

Pokladňa obecného úradu je otvorená v úradných hodinách obecného úradu.

V prípade potreby ďalších informácií nás môžete kontaktovať nasledovne:

podatelna@niznaslana.sk
+421 58 788 31 21


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >