Obec Slaná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Klub dôchodcov Nižná Slaná

Aktivity v Klube dôchodcov 2016

doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016
doch2016

Vianoce 2014

Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014
Vianoce 2014

Rok na Gemeri 7.11.2014

Rok na Gemeri 7.11.2014
Rok na Gemeri 7.11.2014
Rok na Gemeri 7.11.2014
Rok na Gemeri 7.11.2014
Rok na Gemeri 7.11.2014
Rok na Gemeri 7.11.2014

Klub dôchodcov

          Od januára 2014 pracuje v Klube dôchodcov nový výbor, ktorý si členovia zvolili na členskej schôdzi. Výbor pracuje v tomto zložení:

Výbor Klubu dôchodcov:

Predseda:  Karol Plačko
Podpredseda: Ondrej Gecelovský
Pokladník: Viera Gazdíková
Člen výboru pre kultúru: Margita Ševčíková
Člen výboru: Anna Bendíková
Člen výboru: Žofia Šimonová
Člen výboru:  Zuzana Šmegnerová
Kontrolór: Martin Plačko

Činnosť Klubu dôchodcov:
         Klub dôchodcov v Nižnej Slanej zorganizoval dňa 25.februára.2014 o 10.00 hod. školenie starších občanov ohľadom bezpečnosti na cestách. Školenia sa zúčastnilo 39 občanov. Prítomným prednáša príslušník policajného zboru z Rožňavy na nasledovné témy: správny postup pri návšteve cudzími návštevami, podomový predaj a jeho nebezpečie, ochrana majetku pred lúpežami a správne používanie reflexnej pásky. Prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná, prítomní navzájom diskutovali o uvedených témach. V závere prednášky príslušník policajného zboru všetkým prítomným odovzdal reflexné pásky.

Plán práce  Klubu dôchodcov na rok 2014
27.4.2014  slávnostné posedenie v Klube dôchodcov pri príležitosti Veľkej noci
7.6.2014  účinkovanie v kultúrnom programe Stavanie májov
28.6.2014 životné jubileá členov klubu dôchodcov
júl 2014   návšteva Aragonitovej jaskyne
august 2014 stretnutie z členmi Klubu dôchodcov z Dobšinej

Stretnutie Klubu dôchodcov z Nižnej Slanej a Dobšinej,
ktoré sa uskutočnilo na Trojici dňa 18.7.2014

Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Stretnutie klubu 18.7.2014

Z výročnej členskej schôdze z Klubu dôchodcov zo dňa 17.3.2012

Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012
Klub dôchodcov Nižná Slaná - Výročná členská schôdza 17.3.2012

Výročnej členskej schôdze v Klube dôchodcov sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Ján Vieloha a predsedníčka ZPOZu pani Bc. Sylvia Čipková. Členkám Klubu dôchodcov, ktoré boli aj členkami speváckej skupiny ZPOZu, a ukončili členstvo v ZPOZe sa starosta obce osobne poďakoval za ich aktívnu účasť na akciách Zpozu a odovzdal im Ďakovné listy obce a milú pozornosť. 

Klub dôchodcov


          Dňa 19.3.2011 uskutočnila sa v klube dôchodcov výročná členská schôdza, na ktorej členovia zvolili nový výbor pre obdobie 2011 – 2013.

Členovia výboru: Štefan Junger
Pavol Melko
Margita Ševčíková
Žofia Šimonová
Anna Bendiková
Kontrolór: Martin Plačko

Úlohy na rok 2011

Marec - odhalenie historickej mapy nižnej Slanej (kreslená mapa rozmer 140 x 210 cm) výročná schôdza klubu
Apríl - výstavka: živé jarné huby v klube (po výstavke sa pripravia na ochutnávku pre účastníkov v klube)
Máj - stretnutie členov klubu na chate Slanka – Dobšinská Maša
Jún - pozdravenie členov klubu jubilantov za I. polrok 2011 – slávnostná členská schôdza
Júl - trojstretnutie klubov dôchodcov nižná Slaná – Rožňava –Dobšiná v prírode na chate Poljačky výlet členov klubu autobusom na termálne kúpalisko + Vysoké Tatry
August - letné odpoludnie v parku pri kaštieli Betliar
September - stretnutie u priateľov v Dobšinej jeseň v peknej prírode (stretnutie pri grilovačke)
Október - tradičná Nižnoslanská hostina v klube
December - stretnutie s jubilantmi pri vianočnom stromčeku v klube vítanie nového roka 2011

         Mimo týchto akcií sa neuskutočnia viac ako ako 50 stretnutí členov klubu dôchodcov (nedeľné odpoludnia v klube s rôznym programom) a ďalšie rôzne akcie v spolupráci s obecným úradom v Nižnej Slanej.

► Krátko z histórie
Klub dôchodcov Nižná Slaná bol založený dňa 21.2.1998 . počet členov na začiatku pri založení bol 93. budova, ktorú Obecný úrad pridelil na klubovú činnosť bola v havarijnom stave, preto bola nutná rekonštrukcia. O rekonštrukciu sa pričinili sami dôchodcovia – materiál zakúpil Obecný úrad. Dôchodcovia na budove svojou prácou vytvorili hodnotu viac ako 200.000,-Sk (6.660 eur). Budova bola slávnostne otvorená a daná do prevádzky dňa 4.12.1999. Klub v roku 2008 oslávil 10. výročie svojho vzniku.


Budova Klubu dôchodcov Nižná Slaná
nachádza sa pri miestnom kostole v Nižnej Slanej
V budove klubu sa nachádza:

-spoločenská miestnosť
-kuchynka s predsieňou
-výstavná miestnosť kde je umiestnená „História obce Nižná Slaná“
-banská časť
- fotografie na paneloch
-kútik krojov mužov i žien zo začiatku 20. storočia
-staré zaujímavé písomnosti z 19. a 20. storočia + knihy
-rôzne používané predmety a náradie z prvej polovice 20. storočia 

Aktivity a stretnutia
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Logo

Pravidelne otvorené:
Nedeľa od 14.00 do 18.00 hod.
Ostatné dni podľa potreby
-nacvičovanie výstavky, príprava podujatí, rôzne akcie a pod.

 • Spevácka skupina žien
 • pravidelne nacvičuje a vystupuje na mnohými podujatiach v obci a klubu
 • možnosť hrať biliard, šachy, karty a pod.
 • kamerovanie a fotografovanie akcií a výroba DVD
 • televízor, rádiomagnetofón a DVD prehrávač
 • stretnutia v prírode viackrát v roku
 • zájazdy na termálne kúpaliská či azujímavé pamiatky
 • stretnutia a spolupráca s inými Klubmi dôchodcov (Rožňava, Dobšiná, Brezno)
 • pozdravenie jubilantov – členov klubu
 • výstavky rôzne – veľkonočná výstavka
 • výšivky, hačkované veci a podobne
 • výstavka a ochutnávka húb
 • návšteva divadla v Rožňave –Astorka
 • rôzne iné zaujímavé nápady či stretnuti
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Klub dôchodcov Nižná Slaná
Klub dôchodcov Nižná Slaná

Fotogaléria