Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Klub dôchodcov 2

 04.09.2020

Od januára 2014 pracuje v Klube dôchodcov nový výbor, ktorý si členovia zvolili na členskej schôdzi. Výbor pracuje v tomto zložení:

Výbor Klubu dôchodcov:

Predseda:  Karol Plačko
Podpredseda: Ondrej Gecelovský
Pokladník: Viera Gazdíková
Člen výboru pre kultúru: Margita Ševčíková
Člen výboru: Anna Bendíková
Člen výboru: Žofia Šimonová
Člen výboru:  Zuzana Šmegnerová
Kontrolór: Martin Plačko

Činnosť Klubu dôchodcov:
         Klub dôchodcov v Nižnej Slanej zorganizoval dňa 25.februára.2014 o 10.00 hod. školenie starších občanov ohľadom bezpečnosti na cestách. Školenia sa zúčastnilo 39 občanov. Prítomným prednáša príslušník policajného zboru z Rožňavy na nasledovné témy: správny postup pri návšteve cudzími návštevami, podomový predaj a jeho nebezpečie, ochrana majetku pred lúpežami a správne používanie reflexnej pásky. Prednáška bola veľmi zaujímavá a podnetná, prítomní navzájom diskutovali o uvedených témach. V závere prednášky príslušník policajného zboru všetkým prítomným odovzdal reflexné pásky.

Plán práce  Klubu dôchodcov na rok 2014

27.4.2014  slávnostné posedenie v Klube dôchodcov pri príležitosti Veľkej noci
7.6.2014  účinkovanie v kultúrnom programe Stavanie májov
28.6.2014 životné jubileá členov klubu dôchodcov
júl 2014   návšteva Aragonitovej jaskyne
august 2014 stretnutie z členmi Klubu dôchodcov z Dobšinej