Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Víťazi okresu Rožňava - Nižná Slaná OHZ

 08.09.2020

Celookresné kolo previerok pripravenosti DHZ v okrese Rožňava zahájilo tohoročnú sezónu hasičských pretekov. Preteky sa uskutočnili dňa 15.6.2013 na futbalovom ihrisku v obci Vlachovo. Na súťaži sa zúčastnili 2 ženské 9 mužských družstiev, ktoré súťažili v disciplínach Požiarny útok s vodou a Štafeta na 400 m. V úvode súťažiacich pozdravili predseda OV DPO Marian Kapusta a starosta obce Ing. Peter Pakes. Preteky odštartovala štafeta na 400 m. v ktorej naše družstvo mužov 1 dosiahlo čas 59,11s. a družstvo muži 2 čas 61,08s., potom nasledoval požiarny útok s vodou kde družstvo mužov 1 dosiahlo čas 26,22s. a družstvo muži 2 čas 21,39s. súčet oboch časov znamenal celkove prvé miesto pre družstvo muži 2 a štvrté miesto pre družstvo muži 1 na PP DHZ 2013. V popoludňajších hodinách sa uskutočnila ďalšia súťaž „ Pohár starostu obce Vlachovo, v ktorej naše družstvo mužov časom 19,77s. zvíťazilo a odnieslo si najcennejšiu trofej Putovný pohár Starostu obce Vlachovo.
         Družstvo OHZ Nižná Slaná sa ako víťaz okresu zúčastni krajského kola PP DHZ ktoré sa uskutoční dňa 30.6.2013 v obci Odorín. Každoročné výborné výsledky našich hasičov v hasičskom športe prispievajú k šíreniu dobrého mena našej obce a zachovávajú tradície hasičov v našej obci.
       Za vzornú reprezentáciu obce patrí poďakovanie členom Obecného hasičského zboru v Nižnej Slanej : J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger, L. Greško, L. Tóth, O. Lörinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, Š. Müller, O. Junger, M. Grančák. V závere môjho článku sa chcem podkovať starostovi obce Ing. Jánovi Vielohovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí súhlasili s nákupom nového potrebného vybavenia pre našich hasičov. 

Sezónu hasičských pretekov začali naši požiarnici na celoobvodovom kole Previerok pripravenosti DHZ, ktoré sa konalo dňa 16.6.2012 v obci Kunová Teplica. Na súťaži sa zúčastnili 4 ženské 16 mužských družstiev, ktoré súťažili v disciplínach Požiarny útok s vodou a Štafeta na 400m. Podujatie sa konalo na pripravenom ihrisku obce Kunová Teplica , v úvode súťažiacich pozdravili predseda OV DPO M. Kapusta a starosta obce PaedDr. M. Bársony. Preteky odštartovala štafeta na 400m. v ktorej dorastenci dosiahli čas 81,34s. a muži 83,37s., potom nasledoval požiarny útok s vodou kde dorastenci dosiahli čas 21,97s. a muži 19,15s. súčet oboch časov znamenal celkove druhé miesto pre dorastencov a tretie miesto pre mužov na PP DHZ 2012. Potom nasledovali ďalšie súťaže „ Pohár starostu obce Slavošovce, Putovný pohár Kolomana Holéczyho, Putovný pohár ZČ DPO SR, Gemerský pohár“ a rok sme ukončili účasťou na súťaži „O pohár starostu obce Vlachovo“ kde časom 18,68s. prekonali svoj rekord z roku 2011 o 14 sekund. Za vzornú reprezentáciu obce patrí poďakovanie členom OHZ J. Tomášik, J. Gelda , O. Junger, M. Drobný, L. Greško, L. Tóth, O. Lórinc, M. Bober, D. Valko, M. Gazdík, Š. Müller, O. Junger, M. Grančák. ;