Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh na Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o zmene názvu ulice Stará osada

 03.12.2021

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2021
o zmene názvu ulice Stará osada

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Slanej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) a v spojení s § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadene (ďalej len ”nariadenie“).

Text nariadenia sa nachádza v dokumente nižšie.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03. 12. 2021

Zverejnený na internetovej stránke obce: 03. 12. 2021

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 03. 12. 2021

Tibor Jerga
starosta obceZoznam článkov:

1 2 >