Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Materiály na rokovanie OZ

Materiály na rokovanie OZ č. 01/2022

 • 18.03.2022 | 0.84 Mb
  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nižná Slaná č. 01/2022, ktorým sa mení a dopĺňa znenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 04/2021 o zmene názvu ulice Stará osada
 • 18.03.2022 | 1.04 Mb
  Programové plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2024 za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.6 Mb
  Programové plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Nižná Slaná na roky 2021 – 2027 za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.41 Mb
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Slaná za rok 2021
 • 18.03.2022 | 0.86 Mb
  Odpredaj pozemku: Ladislav Orosz, Lucia Oroszová
 • 18.03.2022 | 1.2 Mb
  Zámery odpredaja pozemkov vo vlastníctve Obce Nižná Slaná
 • 18.03.2022 | 1.04 Mb
  Zmena nájomcu pre bar Vanesska vo vlastníctve Obce Nižná Slaná
 • 18.03.2022 | 0.72 Mb
  Zámer vytvorenia pracovných miest pre šičky
 • 18.03.2022 | 0.96 Mb
  Nájom pozemku a rekonštrukcia vodovodu pod pozemkom KN C č. 802/1 v k. ú. Nižná Slaná, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa

Materiály na rokovanie OZ č. 02/2022

 • 06.04.2022 | 0.86 Mb
  Odpredaj pozemku - Ernek & Gunárová
 • 06.04.2022 | 1.57 Mb
  Bar Vanesska
 • 06.04.2022 | 2.16 Mb
  Zámena pozemkov vo vlastníctve obce
 • 06.04.2022 | 0.57 Mb
  Plat starostu obce
 • 07.04.2022 | 0.88 Mb
  Zahájenie exekučných konaní voči právnickým osobám
 • 07.04.2022 | 0.47 Mb
  Vzdanie sa funkcií Ing. Martina Gallíka v orgánoch obce