Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 01/2024

 22.01.2024

V zmysle § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nižná Slaná č. 01/2024, ktoré sa uskutoční:


v pondelok 22. januára 2024 o 16:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Slanej.


Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
 2. Kúpa, predaj a prenájom
  1. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 4 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  2. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 5 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  3. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 7 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  4. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 8 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  5. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 11 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  6. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 12 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
  7. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce: byt č. 16 v bytovom dome Mierová č. 1043/20, Nižná Slaná-Nižnoslanská Baňa
 3. Rôzne
 4. Ukončenie zasadnutia

Tibor Jerga
starosta obceZápisnice obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2018 - 2022

Materiály na zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022